"all over the world" - Suomenkielinen käännös

EN

"all over the world" suomeksi

EN

all over the world {adverbi}

volume_up
all over the world
This will benefit consumers all over the world, as well as industry.
Siitä on hyötyä kuluttajille mutta myös teollisuudelle kaikkialla maailmassa.
If climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
Jos ilmastonmuutokseen ei puututa, se aiheuttaa katastrofeja kaikkialla maailmassa.
All over the world, thousands are dying in natural disasters.
Kaikkialla maailmassa tuhannet ihmiset kuolevat luonnonkatastrofeissa.

Esimerkkejä "all over the world"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMore than 22 million toys were returned all over the world in the last five years.
Viiden viime vuoden aikana koko maailmassa palautettiin yli 22 miljoonaa lelua.
EnglishStudents from all over the world will then be invited to come and study in Europe.
Ohjelman myötä opiskelijoita kaikkialta maailmasta kutsutaan opiskelemaan Eurooppaan.
EnglishIf climate change is not dealt with, it will result in disasters all over the world.
Jos ilmastonmuutokseen ei puututa, se aiheuttaa katastrofeja kaikkialla maailmassa.
EnglishA great deal has already been done by countries all over the world, including in Europe.
Maat kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Euroopan maat, ovat tehneet jo paljon.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Tämä ongelma, joka aiheuttaa huolta kaikkialla maailmassa, vaatii nopeaa ratkaisua.
EnglishAnd then we invited people all over the world to build them and experiment with us.
Sitten kutsuimme ihmisiä ympäri maailmaa rakentamaan niitä ja testailemaan kanssamme.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Napolin kaupunki oli viikkojen ja kuukausien ajan koko maailman pilkanteon kohteena.
EnglishThe EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world.
EU on yhä enemmän läsnä maailmassa, ja EU:n operaatioita on kaikkialla maailmassa.
EnglishTheir landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Matkailijat koko maailmassa arvostavat niiden maisemia ja ympäristöön liittyviä etuja.
EnglishHowever, believers all over the world not only believe, they know for certain.
Uskovaiset ympäri maailman eivät kuitenkaan usko, he tietävät varmasti.
EnglishHuman rights must be defended all over the world, it is as simple as that.
Ihmisoikeuksia on puolustettava kaikkialla maailmassa, asia on yksinkertaisesti niin.
Englishgiants are topical subjects all over the world and especially in Europe.
ovat ajankohtaisia otsikoita ja keskustelunaiheita kaikkialla maailmassa ja
EnglishAll over the world, children are being exploited, neglected or exposed to violence.
Kaikkialla maailmassa lapsia käytetään hyväksi, laiminlyödään tai altistetaan väkivallalle.
EnglishMr President, many companies today are in business all over the world.
Arvoisa puhemies, useilla yrityksillä on nykyisin toimintaa ympäri maailmaa.
EnglishThe European Parliament supports fundamental freedoms and human rights all over the world.
Euroopan parlamentti tukee perusvapauksia ja ihmisoikeuksia koko maailmassa.
EnglishThis will benefit consumers all over the world, as well as industry.
Siitä on hyötyä kuluttajille mutta myös teollisuudelle kaikkialla maailmassa.
EnglishAll over the world, 31 reactors are under construction and others are in the planning phase.
Eri puolilla maailmaa on rakenteilla 31 reaktoria ja muita on suunnitteilla.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Tähän koko maailmaa koskevaan ongelmaan tarvitaan kiireesti ratkaisu.
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Kidutusta esiintyy valitettavasti kaikkialla maailmassa, ja tuomitsemme sen johdonmukaisesti.
EnglishThere will be advantages for industry as countries all over the world accept the GHS system.
Teollisuus hyötyy, sillä maailman kaikki maat hyväksyvät GHS-järjestelmän.