"all over the place" - Suomenkielinen käännös

EN

"all over the place" suomeksi

EN

all over the place {prepositio}

volume_up
1. Arkikielinen
all over the place (myös: around)
all over the place
Once I identified this question, it was all over the place.
Se oli joka puolella.
They are all over the place; they try to hide; tease them out; keep the consumers happy.
Kilpailunrajoituksia on joka puolella, ja niitä yritetään salata. Houkutelkaa ne esiin ja pitäkää kuluttajat tyytyväisinä.
all over the place
all over the place
all over the place

Esimerkkejä "all over the place"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe same amount in small pieces all over the place, however, is a problem.
Sama määrä pieninä palasina ympäri maailmaa muodostaa kuitenkin ongelman.
EnglishAnd then you get these extraordinary baroque decorations all over the place.
Ja sitten saa näitä eriskummallisia barokkikoristuksia joka paikkaan.
EnglishThere is no end to the possibilities; applications are emerging all over the place.
Lukemattomat ovat ne käyttömahdollisuudet, joita vilisee kaikkialla.
EnglishThere is a real danger of consensus breaking out all over the place.
On olemassa todellinen vaara, että koko parlamentissa syntyy yhteisymmärrys asiasta.
EnglishAnd I, together with the thousand Italians, saw these settlements expanding all over the place.
Minä, yhdessä tuhannen italialaisen kanssa, näin niiden laajentuvan kaikkialla.
English.; we're on our safety lines; the ice is moving all over the place.
Näkyvyys on alle 200 metriä, olemme turvaköysissä, jää ympärillämme liikkuu jatkuvasti.
EnglishUp until then, we will have been letting air out all over the place.
Silloin joudumme keskustelemaan talousarvion perusmäärärahojen käytöstä.
EnglishAnd in the last four or five years, we're finding dead bears popping up all over the place.
Nyt näiden viimeisten neljän tai viiden vuoden aikana kuolleita karhuja löytyy joka puolelta.
EnglishYou've got black smokers going all over the place and chimneys that have tube worms that might be eight to 10 feet long.
Kaikkialla toimivia mustia savuttajia ja piipuissa jopa 3-metrisiä putkimatoja.
EnglishThis comment probably applies to us all, given the drum rolls we play all over the place.
Todennäköisesti tämä huomautus koskee meitä kaikkia sen rummunpäristyksen takia, jota silloin tällöin aiheutamme.
EnglishThey are all over the place; they try to hide; tease them out; keep the consumers happy.
Kilpailunrajoituksia on joka puolella, ja niitä yritetään salata. Houkutelkaa ne esiin ja pitäkää kuluttajat tyytyväisinä.
EnglishYou see them all over the place, you see them in America.
Niitä näkyy kaikkialla; niitä näkyy Amerikassakin.
EnglishWhy are planes from my German airline and other airlines still able to travel around all over the place?
Miksi saksalaisen lentoyhtiöni ja muiden lentoyhtiöiden koneet saavat edelleen liikennöidä kaikkialla maailmassa?
EnglishIt's got living coral, fish all over the place, crystal clear water, and you go, "How did that happen?"
EnglishMost herds in Britain are not closed herds and therefore animals come in from all over the place.
Useimmat Yhdistyneen kuningaskunnan karjoista eivät ole suljettuja karjoja, eli eläimet ovat peräisin eri puolilta maata.
EnglishThey are a hotchpotch of everything for which pressure groups all over the place have been lobbying the Commission or Parliament.
Ne ovat sekasotku kaikesta asioista, joilla eturyhmät ovat yrittäneet vaikuttaa komissioon ja parlamenttiin.
EnglishOnce I identified this question, it was all over the place.
EnglishThe H5 virus has spread amongst wild and domestic birds, and migratory birds are spreading it all over the place.
H5-virus on levinnyt luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettyjen lintujen keskuudessa, ja muuttolinnut levittävät sitä kaikkialla.
EnglishAs members of the European Parliament it is easy to rush all over the place and propose many things for the EU to get involved in.
On helppoa Euroopan parlamentin jäsenenä pitää vauhtia ja ehdottaa monia asioita, joissa EU: n tulee olla aktiivinen.
EnglishIt is spread all over the place!