"all night" - Suomenkielinen käännös

EN

"all night" suomeksi

EN

all night {adverbi}

volume_up
all night
We negotiate all night, we sometimes exchange fish that are not there and in the end everybody has won.
Neuvotteluja käydään koko yö, toisinaan käydään kauppaa kaloista, joita ei ole olemassa, ja lopussa kaikki ovat voittajia.

Esimerkkejä "all night"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI understand the importance of this matter but we could take all night dealing with it.
Ymmärrän, että asia on tärkeä, mutta sen käsittelyyn voisi käyttää koko yön.
EnglishBut all night the mother was always paying attention to those naughty children.
Äiti kuitenkin hoiti noita tuhmia lapsia tauotta läpi yön.
EnglishIndeed, if it could do something for my brainpower as well, I would sit here munching it all night.
Jos sillä voitaisiin parantaa myös aivotoimintaani, voisin rouskuttaa sitä koko illan.
EnglishThe discussions went on all night with each side going to and fro and neither wanting to give in.
Keskustelut jatkuivat koko yön, kumpikin puoli souti ja huopasi eikä halunnut antaa periksi.
EnglishWe negotiate all night, we sometimes exchange fish that are not there and in the end everybody has won.
Neuvotteluja käydään koko yö, toisinaan käydään kauppaa kaloista, joita ei ole olemassa, ja lopussa kaikki ovat voittajia.
EnglishThank you and I wish you all a good night.
Kiitän teitä ja toivotan teille kaikille hyvää yötä.
EnglishMr President, adapting something that Heine once said about Germany, ' To think of China in the night puts all my hope of sleep to flight.'
Arvoisa puhemies, Heine on joskus todennut Saksasta, että sen ajatteleminen yöllä vie yöunet.
EnglishNow, with your permission, we are going to continue the sitting, because otherwise we will be here all night discussing the same thing.
Luvallanne jatkamme nyt istuntoa, sillä muuten olemme täällä koko yön keskustelemassa samasta asiasta.
EnglishMr President, you know, I would be happy to continue this discussion all night, because Galileo is a really exciting project.
Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, jatkaisin mielelläni tätä keskustelua koko yön, sillä Galileo on todella jännittävä hanke.
EnglishThey prefer drivers on the road who can be called on at any time of the day or night, all through the week.
Yritysten kannalta olisi mieluisinta, jos maantieliikenteen kuljettajat olisivat käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina viikon jokaisena päivänä.
EnglishMy one night out all week."
EnglishLet me quote the very short communiqué agreed by all participants last night which agreed this strategy:
Haluaisin lukea teille ääneen hyvin lyhyen tiedonannon, jonka ovat hyväksyneet kaikki eilisiltaiseen keskusteluun osallistuneet ja jossa hyväksyttiin tällainen toimintatapa:
EnglishI wish you all good-night!
EnglishBut for a bar to resemble a night club all day long, in spite of the pretty flowery carpet, is surely not a development we can accept.
Kuitenkin se, että baari on koko päivän ajan yökerho, kauniista kukkamatosta huolimatta, ei varmastikaan ole sellainen kehityssuunta, jonka voimme hyväksyä.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you, please, not to use points of order to start a debate on this matter which would keep us here all night.
Hyvät kollegat, pyytäisin teiltä sitä, ettette yrittäisi aloittaa työjärjestyspuheenvuorojen muodossa tästä asiasta keskustelua, joka jatkuisi iltaan asti.
EnglishThose would be the only situations in which we should sit up all night drafting resolutions, sitting down at the negotiating table the next day.
Ne olisivat ainoat tilanteet, joissa meidän olisi istuttava iltamyöhään laatimassa päätöslauselmia ja istuttava neuvottelupöydässä myös seuraavana päivänä.
EnglishIf a television team was locked up all night, then this needs to be investigated thoroughly and there had better be a very good reason as to why this was done.
Jos televisioryhmä oli siellä vankilassa yli yön, niin asiaa on vakavasti tutkittava, ja tekoon on silloin kyllä täytynyt olla erittäin pätevät syyt.
EnglishI think it was that great group of Swedish philosophers who said: 'Money, money, money, I work all day, I work all night to pay the bills I have to pay, ain't it sad.
Joukko ruotsalaisfilosofeja lauloi muinoin: "Money, money, money, I work all day, I work all night to pay the bills I have to pay, ain't it sad.
EnglishWell, when the green Minister had the audacity to propose a complete night ban, all of a sudden, Belgium was not big enough for the fierce discussion which followed.
Vihreä ministerihän oli uskaltanut määrätä täydellisen yölentokiellon. Yhtäkkiä Belgia oli liian pieni sille kiihkeälle keskustelulle, joka asiasta puhkesi.
EnglishMr President, as we all know last night in the House of Commons the British Agriculture Minister, Douglas Hogg, survived a vote of censure by the skin of his teeth.
Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedämme, Ison-Britannian maatalousministeri Douglas Hogg selvisi viimeöisestä epäluottamuslauseäänestyksestä vain erittäin täpärästi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all-night":

all-night

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all night" suomeksi

all
night substantiivi
night interjektio
Finnish
all right interjektio
all right adverbi
Finnish
all over the place prepositio
all the time
Finnish