"all included" - Suomenkielinen käännös

EN

"all included" suomeksi

EN

all included {substantiivi}

volume_up
all included

Esimerkkejä "all included"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll of us - myself included - have had to moderate our demands to some extent.
Kaikkien meidän - myös minun - oli lievennettävä vaatimuksiamme jonkin verran.
EnglishIf they are included at all, this is done so in a completely chaotic format.
Siellä, missä niitä kuitenkin käsitellään, se tapahtuu täysin sekavalla tavalla.
EnglishEnvironmental issues must be included in all Community policies and decisions.
Ympäristökysymykset on sisällytettävä kaikkeen yhteisön politiikkaan ja päätöksiin.
EnglishAll the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
Kaikki päätöslauselmassa mukana olevat kysymykset ovat ajankohtainen huoli Latviassa.
EnglishThat is included in all the negotiating guidelines for fisheries agreements.
Se on vahvistettu kaikissa kalastussopimusten neuvottelusuuntaviivoissa.
EnglishThis is all included in the Commission communication and the report by our fellow Member.
Mitään ei ole unohdettu komission tiedonannosta ja kollegamme mietinnöstä.
EnglishAll this must included in the list of measures that can be introduced.
Myös tämä on merkittävä käyttöön otettavien toimenpiteiden luetteloon.
EnglishI do not think that he had seen all the details included in this directory.
Hän ei nimittäin ollut nähnyt luettelon kaikkia yksityiskohtia!
EnglishTherefore, the ecological aspects must be included in all areas.
Ekologisten näkemysten on sen vuoksi sisällytettävä kaikkiin alueisiin.
EnglishThe EU will again be ready to take the lead in closing all major loopholes included in the protocol.
EU on jälleen valmis johtamaan kaikkien pöytäkirjan suurien porsaanreikien poistamista.
EnglishI believe they should be included in all discussion phases.
Mielestäni nuoret olisi otettava mukaan keskusteluun kaikissa vaiheissa.
EnglishThis agreement included above all the Growth and Stability Pact (GSP) and budgetary surveillance.
Tämä sopimus käsitti ennen kaikkea vakaus- ja kasvusopimuksen ja julkisen talouden valvonnan.
EnglishIt is time for all interested parties, politicians included, to sit down together at the negotiating table.
Kaikkien asianomaisten, myös poliitikkojen on nyt käytävä neuvottelupöytään.
EnglishOf 62 projects in all, seven included applicant countries.
Hankkeita oli kaikkiaan 62, ja seitsemän niistä koski hakijavaltioita.
EnglishI would like to have seen all these points included in the report.
Kaikki nämä toteamukset olisin mielelläni nähnyt mietinnössä.
EnglishIt is nevertheless causing more and more emissions all the time, and should be included in all agreements.
Se kuitenkin aiheuttaa päästöjä kasvavassa määrin, ja se pitää ottaa mukaan sopimuksiin.
EnglishIt is vitally important that they should be included at all times.
On elintärkeää, että ne otetaan huomioon joka tilanteessa.
EnglishIt is a global threat to us all, the European Union included.
Se on meitä kaikkia, myös Euroopan unionia, koskettava uhka.
EnglishIn a library, the search includes all folders included in the library as well as subfolders within those folders.
Kirjastossa hakuihin sisällytetään kirjaston kaikki kansiot ja alikansiot.
EnglishAnd all of the airlines included on this Community list will be banned from flying throughout Community territory.
Kaikki yhteisön luetteloon merkityt yhtiöt ovat lentokiellossa koko yhteisön alueella.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all included" suomeksi

included adverbi
all
all right interjektio
all right adverbi
all right adjektiivi
Finnish
all over the place prepositio
all the time
all along
all the way