"all in all" - Suomenkielinen käännös

EN

"all in all" suomeksi

EN

all in all [Idiomi]

volume_up
All in all, we all need society to be more family-friendly.
Kaiken kaikkiaan yhteiskunnastamme on tehtävä perheystävällisempi.
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
All in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Kaiken kaikkiaan komissio on tänä vuonna suhtautunut vastuuvapauteen hyvin vakavasti.

Esimerkkejä "all in all"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
EnglishSo, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.
Minulla on siis ilo kaiken kaikkiaan todeta, että näkemyksemme käyvät yksiin.
EnglishAll in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
Kaiken kaikkiaan tilanne ei mielestäni ole niin synkkä kuin esittelijä kuvailee.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Kaikesta on suurta hyötyä niin eurooppalaisille yrityksille kuin kuluttajillekin.
EnglishAll in all, therefore, it is perfectly normal for us to have this kind of joint debate.
Meillehän on loppujen lopuksi aivan normaalia käydä tällainen yhteiskeskustelu.
EnglishAll in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.
Kaiken kaikkiaan komissio on tänä vuonna suhtautunut vastuuvapauteen hyvin vakavasti.
EnglishAll in all, however, the European Refugee Fund is, in fact, to be regarded as a start.
Kaiken kaikkiaan Euroopan pakolaisrahastoa on kuitenkin pidettävä toiminnan alkuna.
EnglishAfter all, we all share a common interest in fighting international terrorism.
On loppujen lopuksi kaikkien yhteisten etujen mukaista torjua kansainvälistä terrorismia.
EnglishBut all in all, the peace process in Macedonia may still be considered a small miracle.
Kaiken kaikkiaan Makedonian rauhanprosessia voidaan kuitenkin pitää puoliksi ihmeenä.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Haluaisin tässä yhteydessä lainata sananlaskua "parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla".
EnglishSo all in all I am very pleased with the work we have carried out this morning.
Olen siis kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväinen työhön, jonka olemme tehneet tänä aamupäivänä.
EnglishAfter all, we all spent last week in discussions with trade unionists.
Me kaikki nimittäin keskustelimme viime viikon ammattiliittojen edustajien kanssa.
EnglishAll in all, I would like to thank the Court of Auditors very much for this report.
Yleisesti ottaen haluaan kiittää kovasti tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta.
EnglishAll in all, it was an extremely frustrating mission, I can tell you.
Kaiken kaikkiaan voin kertoa teille, että vierailu oli äärimmäisen turhauttava.
EnglishAll in all, I would nevertheless support this Council proposal, with certain amendments.
Kaiken kaikkiaan kannatan kuitenkin tietyin muutosehdotuksin tätä neuvoston esitystä.
EnglishAll in all, I would say that 2003 was a sad year in our relations with Cuba.
Kaiken kaikkiaan on sanottava, että vuosi 2003 oli surullinen vuosi suhteissamme Kuubaan.
EnglishAll in all, the report contains a number of improvements in relation to freedom of movement.
Mietintöön sisältyy kaiken kaikkiaan monia parannuksia vapaaseen liikkumiseen.
EnglishAll in all it is rather like trying to play football with only one goal.
Se olisi sama kuin jos yrittäisi pelata jalkapalloa vain yhdellä maalilla.
EnglishFor this reason, all in all, we can be satisfied with the agreement that has been negotiated.
Tästä syystä voimme yleisesti ottaen olla tyytyväisiä neuvoteltuun sopimukseen.
EnglishEuropean Youth Portal > Your rights > All different, all equal
Euroopan nuorisoportaali > Oikeutesi > Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all in all":

all in all

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all in all" suomeksi

all
in adverbi
in prepositio