EN

all day {adverbi}

volume_up
With regard to asylum and immigration, the truth is that I have been perplexed all day.
Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa totuus on se, että olen ollut hämilläni koko päivän.
All day long, we have discussed the Lisbon Process and how we are to become more competitive.
Olemme keskustelleet koko päivän Lissabonin prosessista ja kilpailukykymme parantamisesta.
Please could that be corrected, because I was here all day.
Pyydän, että asia korjataan, sillä olin koko päivän täällä.

Esimerkkejä "all day"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLook at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Katsokaa minua: teen työtä kaiket päivät, aamukuudesta kello kahteen aamuyöllä.
EnglishIt is a sad day when all the Members of this House cannot do the same.
Surullinen on se päivä, jolloin kaikki tämän parlamentin jäsenet eivät niin tee.
EnglishI will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Aion tehdä sen eteen kaikkeni, ja meillä on vielä koko huomispäivä aikaa.
EnglishThe new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
Uusia menettelyjä aletaan soveltaa koko voimassa olevaan lainsäädäntöön heti alusta alkaen.
EnglishIt is clear that human rights must be fought for all over again every day.
On ilmiselvää, että ihmisoikeuksista on kamppailtava uudelleen joka päivä.
EnglishOccasionally for some people the postman is the only person they see all day.
Postinkantaja on joskus joillekin ihmisille ainoa henkilö, jonka he päivän aikana näkevät.
EnglishI do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
Tämä ei varmaankaan ole terveellistä henkilökunnalle, jonka on istuttava siellä koko päivä.
EnglishWith regard to asylum and immigration, the truth is that I have been perplexed all day.
Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa totuus on se, että olen ollut hämilläni koko päivän.
EnglishYou sit in a gas station all day, you see lots of morality and immorality, let me tell you.
Kun istuu huoltoasemalla päivät pitkät, näkee paljon moraaliutta ja moraalittomuutta.
EnglishYou have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.
Olette nähneet, miten esityslistan kanssa on käynyt pitkin päivää, eikä tilanne ole tyydyttävä.
EnglishIf a mechanical breakdown does occur early in the day, all subsequent flights are affected.
Jos mekaaninen vika sattuu aikaiseen aikaan, se vaikuttaa kaikkiin myöhempiin lentoihin.
EnglishThis is in direct contrast to the reality of the situation we are all experiencing day by day.
Tämä törmää nokka edellä sen todellisuuden kanssa, jossa elämme päivittäin.
EnglishAll day long, we have discussed the Lisbon Process and how we are to become more competitive.
Olemme keskustelleet koko päivän Lissabonin prosessista ja kilpailukykymme parantamisesta.
EnglishI thank the President-in-Office for doing a sterling job all day here in Parliament.
Kiitän puheenjohtajaa siitä, että hän on tehnyt erinomaista työtä koko päivän täällä parlamentissa.
EnglishWe have to avoid older people being taken by surprise by a change-over all in one day.
Täytyy välttää sitä, että vanhukset yllätettäisiin yhden päivän aikana tapahtuvalla siirtymisellä.
EnglishTerrorism had been spreading in the region for many years before 9/11, a day we all remember.
Terrorismi on levinnyt alueella jo vuosia ennen syyskuun 11. päivää, jonka me kaikki muistamme.
EnglishSome have suggested having national referendums all on the same day.
Jotkut ovat ehdottaneet, että kaikki kansalliset kansanäänestykset järjestettäisiin samana päivänä.
EnglishAfter all, in their day-to-day work they have to judge whether something is 'news' or prior knowledge.
Hehän joutuvat päivittäisessä työssään arvioimaan, onko jokin asia uutinen tai ennakkotieto.
EnglishI omitted to sign last night as I was travelling all day and arrived a bit late last evening.
Nimeni jäi pois listalta eilen, koska matkustin koko päivän ja saavuin hieman myöhässä eilen illalla.
EnglishThe first was avoiding the little sins that we all commit every day.
Ensimmäiseksi piti vältellä päivittäisiä pieniä syntejä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all day long":

all day long
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all day" suomeksi

all
day substantiivi
all right interjektio
all right adverbi
Finnish
all over the place prepositio
one day adverbi
at the end of the day
the other day adverbi
field day substantiivi