"all at once" - Suomenkielinen käännös

EN

"all at once" suomeksi

EN

all at once {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "all at once"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to thank both the rapporteur and all Members once again.
Haluaisin vielä kerran kiittää sekä esittelijää että kaikkia parlamentin jäseniä.
EnglishI repeat: it will not be made all at once, or according to a single plan.
Toistan: sitä ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla.
EnglishFollow the steps below to delete one of your home pages or to delete them all at once.
Poista yksi tai kaikki kotisivusi seuraavien ohjeiden mukaan.
EnglishEurope will not be made all at once, or according to a single plan.
Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla.
EnglishKFOR is doing its best but there is too much happening all at once.
KFOR tekee parhaansa, mutta samaan aikaan tapahtuu liian paljon.
EnglishHis exact words are these: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
Hän sanoi sanatarkasti seuraavasti: "Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla.
EnglishAuto Adjust optimizes the brightness, contrast, color temperature, and tint of your picture all at once.
Automaattinen mukautus optimoi kuvan kirkkauden, kontrastin, värilämpötilan ja sävyn kerralla.
EnglishThis will allow all participants once again to present everything that still has to be done.
Tämän ansiosta kaikki osallistujat voivat jälleen kerran esittää kaikki asiat, jotka on vielä saatava aikaan.
EnglishThat way when you open a site that's pinned you can open several webpages or websites all at once.
Kun tämän tehtyäsi avaat kiinnitetyn sivuston, voit avata useita WWW-sivuja tai -sivustoja yhdellä kertaa.
EnglishIt can carry a large and varied cargo all at once.
Se voi kuljettaa suurta ja monimuotoista lastia kerralla.
EnglishFirst of all, I once again regret that no serious attempt is being made to set an example as Members of Parliament.
Ensinnäkin valitan taas sitä, että parlamentin jäsenet eivät yritä tosissaan antaa hyvää esimerkkiä.
EnglishWe certainly could have gone further towards liberalisation, but one cannot have everything all at once.
Olisimme tietenkin voineet mennä vapauttamisessa vielä pidemmälle, mutta emme voi saavuttaa kaikkea yhdellä kertaa.
EnglishThis I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Tämän sanon kaikella kunnioituksella, ja kiitän kaikkia osapuolia jälleen kerran antoisasta ajatustenvaihdosta.
EnglishWe see an attempt to make Europe 'all at once', upsetting a long-established balance by means of a new 'single plan'.
Näemme siinä yrityksen luoda Eurooppa "hetkessä" kaatamalla pitkään vallinnut tasapaino uudella "kokonaisratkaisulla".
EnglishShe wants more cooperation and more supervision, but as part of a steady process and not all at once.
Hän haluaa lisätä yhteistyötä ja valvontaa, mutta sen on tapahduttava osana vakaata prosessia eikä siten, että kaikki tehdään kerralla.
EnglishIt is the aim of the Iranian Government to silence all opposition once and for all both inside and outside the country.
Iranin hallituksen päämääränä on kertakaikkisesti hiljentää koko oppositio niin Iranin sisällä kuin sen ulkopuolella.
EnglishIn his declaration of 9 May 1950, he said - and I quote - 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
Lainaan hänen julistustaan 9. toukokuuta 1950: "Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla.
EnglishThen it happens all at once.
EnglishIn closing, I return to the words of Robert Schuman: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
Lainaan lopuksi jälleen Robert Schumanin sanoja: "Eurooppaa ei rakenneta valmiiksi kerralla eikä yhden ainoan suunnitelman mukaisesti.
EnglishThis cannot happen all at once.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all at once":

all at once

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all at once" suomeksi

at prepositio
once adverbi
once konjunktio
Finnish
all