EN

all-American {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "all-American"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe United States' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
Yhdysvaltojen päätös on väärä, ja meidän kaikkien on syytä pahoitella amerikkalaisten toimia.
EnglishThe Union should, once and for all, reject anti-American prejudice.
EU:n olisi nyt kerta kaikkiaan hylättävä Amerikan-vastaiset ennakkoluulonsa.
EnglishAll the green Latin American countries are moving towards smaller families.
Ja vihreät Etelä-Amerikan maat liikkuvat pienempiä perheitä kohti.
EnglishThey all survived because American trade union members sent financial assistance.
He kaikki selviytyivät, koska Yhdysvaltojen ammattiliittojen jäsenet lähettivät taloudellista tukea.
EnglishTaking into account the level of market penetration, it is above all American authors who are protected.
Kun otetaan huomioon markkinoille pääsy, amerikkalaiset kirjailijat ovat kaikkein suojatuimpia.
EnglishNor did all the American military hardware help, either.
Koko Yhdysvaltain sotilaallisesta kalustostakaan ei ollut apua.
EnglishLastly, Mr President, all this is not at all anti-American.
Arvoisa puhemies, lopuksi haluan todeta, ettei ole lainkaan kyse Yhdysvaltojen vastaisesta asenteesta.
EnglishAnd we sell nuclear reactors to all African, American and other countries and think we are clever.
Mehän myymme ydinreaktoreita kaikkialle Afrikkaan ja Amerikkaan sekä muualle, ja pidämme itseämme viisaina.
EnglishSummer is here and it’s time for an all-American road trip.
Kesä on saapunut ja on amerikkalaisen road tripin aika.
EnglishI'm sure you're all avid "American Idol" watchers.
Olette varmasti kaikki innokkaita American Idolin katsojia.
EnglishHalf of all American families possess a firearm.
Joka toisella amerikkalaisella perheellä on ase.
EnglishThe most upsetting thing about it all is not the American lies, but your servility, Mr President of the Council.
Liikuttavinta tässä kaikessa eivät ole amerikkalaiset valheet vaan teidän nöyristelynne, herra neuvoston puheenjohtaja.
EnglishIn other words, I hope they will enjoy the same freedom as all American citizens who can travel to the EU country of their choice.
Toisin sanoen toivon heidän saavan saman vapauden kuin kaikilla Yhdysvaltojen kansalaisilla, jotka voivat matkustaa haluamaansa EU-valtioon.
EnglishMr President, there is no doubt that of all the Central American countries Nicaragua has long been one of the most pleasant and one of the most tragic.
Arvoisa puhemies, Nicaragua on epäilemättä ollut pitkään yksi sympaattisimmista ja traagisimmista Keski-Amerikan maista.
EnglishOn Friday 16 February, as we all know, American and British warplanes attacked military targets outside Baghdad.
Kuten me kaikki tiedämme, Yhdysvaltain ja Ison-Britannian taistelukoneet hyökkäsivät perjantaina 16. helmikuuta Bagdadin lähistöllä sijaitseviin sotilaskohteisiin.
EnglishNow, airline passenger data may be passed on, as required, to all the American authorities responsible for combating terrorism.
Nyt matkustajarekisteritietoja voidaan pyydettäessä siirtää edelleen kaikille Yhdysvaltojen viranomaisille, jotka ovat vastuussa terrorismin torjunnasta.
EnglishSome anti-American voices in Europe have been playing out their contempt for all things American, and we may hear more of that in this debate.
Jotkut Yhdysvaltain kritisoijat Euroopassa ovat julistaneet halveksivansa kaikkea amerikkalaista, ja tästä kuulemme varmasti vielä tulevaisuudessakin.
EnglishFor that matter, the most European programme of all is the American film , since every viewer from Finland to Portugal can understand it in its entirety.
Kaikista eurooppalaisin ohjelma on itse asiassa amerikkalainen elokuva , koska kaikki katsojat Suomesta Portugaliin voivat ymmärtää sen kokonaisuudessaan.
EnglishArgentina instead suggests the seat could rotate to give room for all the South American countries, mainly Spanish-speaking, to express their opinions.
Argentiina puolestaan ehdottaa, että paikka kiertäisi siten, että kaikilla, pääasiassa espanjankielisillä Etelä-Amerikan valtioilla olisi mahdollisuus ilmaista kantansa.
EnglishWith the negotiation of these agreements, the EU shows its commitment to the region and its determination to reinforce its relations with all Latin American countries.
Näistä sopimuksista käytävissä neuvotteluissa EU osoittaa sitoutuneensa alueeseen ja päättäneensä lujittaa suhteitaan kaikkiin Latinalaisen Amerikan maihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all-American" suomeksi

all
all right interjektio
all right adverbi
all right adjektiivi
Finnish
all over the place prepositio
all the time
all along
all the way