"all along" - Suomenkielinen käännös

EN

"all along" suomeksi

EN

all along [Idiomi]

volume_up
all along (myös: around-the-clock)
Our policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
Linjamme on ollut koko ajan kunnianhimoinen ja kansalaisen osallistumista puolustava.
All along I have been in dialogue with the industry and this is what it would like.
Olen koko ajan ollut keskusteluyhteydessä alan teollisuuden kanssa, ja ensin mainittua siellä toivotaan.
Parlamentti on kannattanut tätä koko ajan.
An important factor all along has been our focus on producer responsibility.
Yksi tärkeä seikka, jota olemme kaiken aikaa painottaneet, on tuottajan vastuu.
It is my view that discrimination has continued, all along, despite all the talk of change.
Omasta mielestäni syrjintä on jatkunut kaiken aikaa huolimatta kaikista puheista tilanteen muuttamisesta.

Esimerkkejä "all along"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAn important factor all along has been our focus on producer responsibility.
Yksi tärkeä seikka, jota olemme kaiken aikaa painottaneet, on tuottajan vastuu.
EnglishThis bubble has now turned out to be exactly what many people said it was all along.
Kupla on osoittautunut juuri sellaiseksi, millainen monet sanoivat sen olevan.
EnglishOur policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
Linjamme on ollut koko ajan kunnianhimoinen ja kansalaisen osallistumista puolustava.
EnglishWe have to play a role along with all the partners that are there.
Meidän on toimittava yhdessä kaikkien siinä mukana olevien kumppaneiden kanssa.
EnglishThat is why all of this is along the right lines, and why it is extremely important.
Tästä syystä tämä on oikea suunta, ja koko asia on erittäin tärkeä.
EnglishIt is this feeling that I convey, along with all of the other victims of the war in the Balkans.
Se on tunne, jonka välitän eteenpäin kaikkien muiden Balkanin sodan uhrien kanssa.
EnglishI repeat once again, this is something we have said all along.
Toistan vielä kerran, että tässä on kyse asioista, joista olemme aina puhuneet.
EnglishAll along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
Olen aina puolustanut ihmisoikeuksia, mutta ihmisoikeudet ovat samat kaikkialla maailmassa.
EnglishThis reform has benefited large wine industry most of all, along with some importers...
Tämä uudistus on hyödyttänyt ennen kaikkea suuria viinintuottajia, joidenkin tuojien ohella...
EnglishThey arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
Heitä saapuu idän ja etelän suunnalta Euroopan eteläisimpiin osiin.
EnglishWe have got into this situation because we all tagged along behind the United States.
Olemme joutuneet tähän tilanteeseen, koska olemme kaikki tyytyneet roikkumaan Yhdysvaltojen perässä.
EnglishWe should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
Siksi meidän on tehostettava kaikkia maatalouden ympäristötoimenpiteitä näiden periaatteiden mukaisesti.
EnglishAll along I have been in dialogue with the industry and this is what it would like.
Olen koko ajan ollut keskusteluyhteydessä alan teollisuuden kanssa, ja ensin mainittua siellä toivotaan.
EnglishThere needs to be a particularly close bond between all these links, along with open communication.
Yhteyden on oltava erittäin tiivis ja viestinnän avointa kaikkien näiden linkkien välillä.
EnglishMany amendments were tabled to my draft report, although all of them were along the same lines.
Mietintöluonnokseeni tehtiin monia muutosehdotuksia, jotka kaikki tosin olivat samansuuntaisia.
EnglishThat way we may be sure that this is all along the right lines.
Siten voimme varmistua siitä, että toimimme oikeansuuntaisesti.
EnglishYou have given away the case that I have supported all along.
Te olette paljastanut sen asian, mitä olen alusta alkaen ajanut.
EnglishIt is my view that discrimination has continued, all along, despite all the talk of change.
Omasta mielestäni syrjintä on jatkunut kaiken aikaa huolimatta kaikista puheista tilanteen muuttamisesta.
EnglishThere was absolutely no mention of equality, 'mainstreaming' or anything at all along those lines.
Tekstissä ei mainittu lainkaan tasa-arvoa, läpäisyperiaatetta tai mitään muutakaan tämänsuuntaista.
EnglishWe were according equal rights to Euro-parliamentarians by arresting them along with all the others.
Me soimme europarlamentaarikoille yhtäläiset oikeudet pidättämällä heidät kaikkien muiden mukana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all along":

all along

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all along" suomeksi

all
along adverbi
along prepositio
Finnish
all right interjektio
all right adverbi
Finnish
all over the place prepositio
to get along verbi
to come along verbi
all the time
Finnish