"alive and kicking" - Suomenkielinen käännös

EN

"alive and kicking" suomeksi

EN

alive and kicking [Idiomi]

volume_up
alive and kicking

Esimerkkejä "alive and kicking"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA cemetery it certainly is not; it is alive and kicking and due to get livelier.
Hautausmaa vetoomusvaliokunta ei varmasti ole, sillä se elää ja voi hyvin ja sen toiminta on edelleen vilkastumassa.
EnglishWe must keep the debate alive and kicking in Europe so as to establish the role of a single European Prosecutor.
Euroopassa on väsymättä pidettävä yllä keskustelua EU:n syyttäjäviraston perustamisesta.
EnglishI believe that it is alive and kicking.
Pidän sopimusta hyvinkin vireänä ja aktiivisena.
EnglishFirstly, I agree with Mr Kirkhope that the Constitution is alive and kicking and we should be happy about it.
Ensinnäkin olen samaa mieltä jäsen Kirkhopen kanssa siitä, että perustuslakisopimus on täysissä voimissaan ja että meidän pitäisi iloita siitä.
EnglishErnst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.
Ernst Höger on edelleen keskuudessamme hyvissä voimissa. Elinvoimaisena ja tarmokkaana hän sanoo meille: "elämä on kaunis".
EnglishWith your vote tomorrow, you, the Members of this Parliament, will demonstrate that the Europe of research is alive and kicking.
Arvoisat parlamentin jäsenet, huomisessa äänestyksessä osoitatte, että Euroopan unionin tutkimustoiminta voi hyvin ja että siinä on potkua.
EnglishI therefore believe it would be politically timely for a resolution to arrive at the Madrid Summit alive and kicking, which is perfectly feasible.
Uskon siis, että poliittinen tilaisuutemme on juuri siinä, että saamme päätöslauselmamme uunituoreena Madridin huippukokoukseen, mikä on täysin mahdollista.
EnglishMr President, I can assure the House that Frits Bolkestein is alive and kicking, and that is why Martin Schulz is looking so bruised these days!
Arvoisa puhemies, voin vakuuttaa parlamentille, että Frits Bolkestein on täysissä ruumiin voimissaan, ja tämän vuoksi Martin Schulz näyttää niin loukkaantuneelta nykyisin!
EnglishIt shows that the policy of flexible forms of work is alive and kicking, it exacerbates the exploitation of the workers and it confuses the fight of the workers' movement.
Siitä käy ilmi, että joustavien työmuotojen politiikka on voimissaan ja sillä lisätään työntekijöiden riistoa. Sillä sekoitetaan työväenliikkeen taistelua.
EnglishIf one takes a second look, it rapidly becomes evident that homophobia is still very much alive and kicking in many parts of Europe, and current events show that in ways that make us ashamed.
Toisella silmäyksellä käy nopeasti selväksi, että homofobia on edelleenkin voimissaan eri puolilla Eurooppaa, ja ajankohtaiset tapahtumat osoittavat sen häpeällisellä tavalla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alive and kicking" suomeksi

and konjunktio
alive adjektiivi