EN

alignment {substantiivi}

volume_up
alignment (myös: alinement, reprimand, alignement)
alignment
alignment (myös: line, position paper)
That is where it leads, this alignment of socio-liberals with liberalism pure and simple.
Siihen tämä liberaalisosialistien puhtaasti liberalistinen linjaus johtaa.
alignment (myös: alinement)
This political and economic alignment of forces within Europe gives me serious doubts as to whether the oft-mentioned Constitutional Treaty is a good solution to our economic pains.
Tämä Euroopan voimien poliittinen ja taloudellinen ryhmittyminen saa minut epäilemään vakavasti sitä, onko usein mainittu perustuslakisopimus hyvä ratkaisu taloustuskiimme.
alignment (myös: confederation)
alignment (myös: part, trend, alignement)

Esimerkkejä "alignment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
EnglishThis is contrary to Swedenʼs policy of non-alignment and is not acceptable.
Tämä sotii Ruotsin liittoutumattomuutta vastaan, eikä sitä voida hyväksyä.
EnglishUnfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
Yhtenäisvaluutta ei valitettavasti ole toistaiseksi johtanut talouden yhtenäistymiseen.
EnglishIndeed, our joint work has been complicated and slowed down by this alignment.
Mukautukset ovat tosiaankin mutkistaneet ja hidastaneet yhteistyötämme.
EnglishYou can adjust the layout, alignment, or number of keys that appear on On-Screen Keyboard.
Voit muuttaa OnScreen-näppäimistön asettelua, tasausta tai näppäimien määrää.
EnglishOnly in this context would the alignment of diesel tax be sensible and feasible.
Dieselverokantojen yhdenmukaistaminen tuntuu järkevältä ja mahdolliselta vain tässä yhteydessä.
EnglishThat is where it leads, this alignment of socio-liberals with liberalism pure and simple.
Siihen tämä liberaalisosialistien puhtaasti liberalistinen linjaus johtaa.
EnglishUnder Alignment, click the alignment you want (Left, Right, or Center).
Valitse Tasaus-kohdasta haluamasi tasaus (Vasen, Oikea tai Keskitetty).
EnglishThat is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
Tämä on todellakin tarpeellista, jos haluamme saada aikaan Euroopan laajuisen liittouman.
EnglishNo progress has been made on the alignment of policy and prices.
Ei ole saavutettu edistystä politiikan ja työhintojen keskinäisessä soveltamisessa.
EnglishTherefore, the need to introduce changes to the alignment maps of the network appears justified.
Siksi muutosten esittäminen verkon kartan muuttamiseksi tuntuu oikeutetulta.
EnglishMimetic and unilateral alignment by Europe on the United States has taken place in all fields.
Euroopan jäljittelevä ja yksipuolinen mukautuminen näkyy kaikilla aloilla.
EnglishWe intend to negotiate Ukraine's alignment with this legislation.
Aiomme neuvotella Ukrainan lainsäädännön yhtenäistämisestä tämän lainsäädännön kanssa.
EnglishThey expected the monitoring report to praise the successes of the alignment process.
He odottivat, että seurantakertomuksessa ylistettäisiin onnistumista yhdenmukaistamisprosessissa.
EnglishTherefore I would like to recommend better alignment of the urban and rural issues.
Siksi haluaisin suositella kaupunkeihin ja maaseutuun liittyvien kysymysten parempaa ryhmittämistä.
EnglishAlignment of legal acts to the new Comitology Decision (Legislative initiative) (
Säädösten mukauttaminen uuteen komitologiapäätökseen (
EnglishIt is in our common interest to have these alignment instruments adopted as soon as possible.
On yhteisen etumme mukaista, että nämä yhdenmukaistamisvälineet hyväksytään mahdollisimman pian.
EnglishFor example, you can choose the font, color, and alignment of your text.
Voit esimerkiksi valita tekstin fontin, värin ja tasauksen.
EnglishThis picture shows how paragraphs look with different alignment:
Kuvasta näkyy, miltä kappaleiden erilaiset tasaustavat näyttävät:
EnglishThis is in conflict with my country's policy of non-alignment.
Se on ristiriidassa kotimaani liittoutumattomuuspolitiikan kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alignment":

alignment