"alight" - Suomenkielinen käännös

EN

"alight" suomeksi

FI
EN

alight {adjektiivi}

volume_up
alight (myös: lit)

Esimerkkejä "alight"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSouthern Europe has been set alight more and more frequently over recent years.
Viime vuosina Etelä-Euroopassa on ollut paloja yhä useammin.
EnglishDisunity, delay and weakness can set the Balkans alight.
Eripuraisuus, viivästyminen ja heikkous voivat saada Balkanin räjähtämään liekkeihin.
EnglishIn some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Joissakin paikoissa metsät menestyvät, toisissa ne tuhotaan tai yksinkertaisesti hakataan salaa.
EnglishThe EU must, then, vigorously support those who keep the flame of democracy and freedom alight.
EU:n on tästä syystä tarmokkaasti tuettava niitä, jotka pitävät elossa demokratian ja vapauden liekkiä.
EnglishCivil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
Arabidespootteja vastustavien kansalaisten kapinat ovat sytyttäneet Välimeren rannikon toisen puolen tuleen.
EnglishMadam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
(EN) Arvoisa puhemies, on helpotus, että kerettiläisiä ei enää polteta, tai olisin tähän mennessä jo roviolla.
EnglishThere is a sort of bonfire of barriers to set alight.
EnglishI need only mention the case of the homosexual Sebastian Nouchet, who was doused in petrol and set alight in France.
Minun tarvitsee mainita vain Sebastian Nouchet -nimisen homoseksuaalin tapaus. Hänet valeltiin bensiinillä ja sytytettiin tuleen Ranskassa.
EnglishMr President, I asked if I could speak twenty minutes ago; I pressed the button, and it is still alight, so I can prove it.
Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoroa 20 minuuttia sitten painamalla nappia, ja valo palaa vielä, joten voin todistaa pyytäneeni puheenvuoroa.
EnglishIt is useless to try to put out the fire of racism with a glass of water while resigning ourselves to the fact that others are using flamethrowers to keep it alight.
On turha väittää, että rasismin roihu pystytään sammuttamaan vesilasilla, kun toiset pitävät sitä yllä liekinheittimellä.
EnglishThe riots triggered in the Arab world by young Mohamed Bouazizi setting himself alight do not feature at all any manifest religious or ideological element.
Arabimaailman mellakoissa, jotka saivat alkunsa nuoren Mohamed Bouazizin sytytettyä itsensä tuleen, ei ole lainkaan näkyvää uskonnollista tai ideologista tekijää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alight":

alight