EN

alien {substantiivi}

volume_up
alien (myös: guest, outsider, visitor)
If that is an alien concept to Mr Barón Crespo, then I am sorry for him.
Jos tämä on jäsen Barón Crespolle vieras käsite, olen pahoillani hänen puolestaan.
The EU is alien to the majority of citizens, who do not consider it their homeland.
Euroopan unioni on vieras unionin kansalaisten enemmistölle, joka ei koe sitä kotimaakseen.
Turkey is part of a world that is alien to us in terms of its culture and traditions.
Turkki kuuluu maailmaan, joka on meille vieras niin kulttuuriltaan kuin perinteiltäänkin.
And with over 700 emoticons and emoji to choose from, like a hamburger, space alien, or koala bear, you can express yourself with no words at all!
Koska käytettävissä on yli 700 hymiötä ja emoji-merkkiä, kuten hampurilainen, avaruusolento ja koalakarhu, voit ilmaista itseäsi vaikka kokonaan ilman sanoja!
alien (myös: stranger)
Then do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.
Silloin voimme katsoa keskuudessamme olevaa vierasta niin, ettei hän ole muukalainen, vaan ihmisperheen, Jumalan perheen, veli tai sisar.
alien (myös: foreigner)

Esimerkkejä "alien"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf that is an alien concept to Mr Barón Crespo, then I am sorry for him.
Jos tämä on jäsen Barón Crespolle vieras käsite, olen pahoillani hänen puolestaan.
EnglishThe EU is alien to the majority of citizens, who do not consider it their homeland.
Euroopan unioni on vieras unionin kansalaisten enemmistölle, joka ei koe sitä kotimaakseen.
EnglishTurkey is part of a world that is alien to us in terms of its culture and traditions.
Turkki kuuluu maailmaan, joka on meille vieras niin kulttuuriltaan kuin perinteiltäänkin.
EnglishObviously, for some reason women in particular feel the EU is somehow alien to them.
Selvää on, että jostain syystä erityisesti naiset kokevat EU:n itselleen jotenkin vieraaksi.
EnglishThis is not something alien to our borders but something that persists within these very borders.
Tämä ei ole vierasta raja-alueillamme, mutta se sinnittelee myös rajojemme sisällä.
EnglishHe must not be burdened with the demands of a bureaucracy that he may find quite alien.
Häntä ei myöskään saa rasittaa hänelle mahdollisesti erittäin vieraan byrokratian säännöillä.
EnglishAlien constructs like this risk watering down the fundamental freedoms.
Tämänkaltaiset muukalaisjärjestelyt uhkaavat vesittää perusvapaudet.
EnglishIt has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
On vihjailtu, että tällaiset ihanteet olisivat jotenkin vieraita Aasialle.
EnglishBut you don't have to be exploring alien worlds to see the benefit from DirectX 11.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse seikkailla avaruusolioiden maailmoissa, jotta näet DirectX 11:n edut.
EnglishWe must not forget, however, that those rules were initially alien to European law.
Ei kuitenkaan ole syytä unohtaa, että alkuvaiheessa kilpailusäännöt olivat vieraita Eurooppaoikeudessa.
EnglishUse of alien and locally absent species in aquaculture (
Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä (
EnglishBut there are also sections which are totally alien to me.
Mutta tässä mietinnössä on myös osia, jotka koen itselleni täysin vieraiksi.
EnglishI do actually feel more alien the longer I live there.
Oikeastaan tunnen itseni sitä enemmän muukalaiseksi mitä kauemmin asun siellä.
EnglishIt's amazing to think that this is actually on earth; it looks like aliens in an alien environment.
Ei usko sen olevan maapallolta vaan muukalaisia toiselta planeetalta.
EnglishThis is completely alien when dealing with terrorists.
Ne eivät kuitenkaan millään tavalla liity siihen, miten terroristien kanssa toimitaan.
EnglishAquaculture: alien and locally absent species (vote)
Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä (äänestys)
EnglishAmongst other things, I would highlight the spread of invading alien species, pests and forest fires.
Korostaisin muiden muassa ekologisesti haitallisten tulokaslajien, tuholaisten ja metsäpalojen leviämistä.
EnglishYet these days they are often seen as an alien element in what is now a predominantly Islamic area.
Vielä tänäkin päivänä niitä kuitenkin pidetään usein vieraana osana nykyisin lähinnä islamilaisella alueella.
EnglishIs there alien life out there?
Olemmeko yksin maailmankaikkeudessa? Onko olemassa maapallon ulkopuolista elämää?
EnglishWe are being confronted with incomprehensible practices that are alien to the European tradition.
Olemme joutuneet vastatusten käsittämättömien käytäntöjen kanssa, jotka ovat vieraita eurooppalaiselle perinteelle.