"alibi" - Suomenkielinen käännös

EN

"alibi" suomeksi

FI
FI

"alibi" englanniksi

EN
EN

alibi {substantiivi}

volume_up
alibi
But this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
Huolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Myöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
It has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.
Nyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.
FI

alibi {substantiivi}

volume_up
alibi
Huolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
But this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
Myöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Nyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.
It has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.

Esimerkkejä "alibi"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us get rid of your alibi.
Säästäkää meidät ainakin inhottavalta moraaliltanne.Säästäkää meidät tekosyiltänne.
EnglishBut a cultural tradition cannot be used as an alibi for trampling all over human rights.
Kuitenkaan mikään kulttuuriperinne ei voi olla tekosyy ihmisoikeuksien polkemiseen.
EnglishIt later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Myöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
EnglishIn particular, as you said, it must not be used as an alibi for renationalisation.
Se varsinkaan ei saa toimia - kuten sanoitte - tekosyynä kansalliselle tasolle palauttamiselle.
EnglishBut this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
Huolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
EnglishThe constant reference to environmental protection is being used as an alibi to reduce farm production.
Maataloustuotannon vähentämisen tekosyynä käytetään jatkuvasti ympäristönsuojelua.
EnglishThe European Parliament should not cooperate in being a democratic alibi.
Euroopan parlamentin ei pidä toimia demokraattisena alibina.
EnglishThe approach of protecting national interests is an alibi for making progress at European level.
Kansallisten etujen suojelua käytetään tekosyynä olla saavuttamatta edistystä Euroopan tasolla.
EnglishThis event must not be used as an alibi; it must mark the beginning of a real partnership.
Se ei saa olla alibin vuoksi järjestetty tilaisuus, vaan sen pitää merkitä todellisen kumppanuuden alkua.
EnglishIt has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.
Nyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.
EnglishThey are not taking a class-orientated approach to the events, thereby giving imperialism an alibi.
Heidän suhtautumisensa tapahtumiin ei ole luokkatietoista, ja näin he antavat imperialismille alibin.
EnglishThe Convention cannot, and I think that it was Mr Méndez de Vigo who said this, act as an alibi either.
Valmistelukunta ei myöskään voi - ja jäsen Méndez de Vigo taisikin sanoa tämän - olla mikään alibi.
EnglishMr Topolánek, necessary evil is a coward's alibi.
Arvoisa puheenjohtaja Topolánek, välttämätön paha on pelkurin veruke.
EnglishWe will not be used as a moral alibi for such a policy.
Meitä ei voi käyttää tällaisen politiikan moraalisena alibina.
EnglishEuropean employment policy must not be used as an alibi for the failure of national employment policies!
Euroopan työllisyyspolitiikka ei saa olla tekosyy sille, että kansalliset työllisyyspolitiikat epäonnistuvat!
EnglishThe Convention is not an alibi for the Council, but a serious and democratic partner in this discussion.
Valmistelukunta ei ole mikään neuvoston alibi, vaan se on tämän keskustelun vakava ja demokraattinen osapuoli.
EnglishIt annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Kielto ärsyttää monia ihmisiä ja, kuten on jo todettu, se ei ole tuottanut tulosta tekosyitä lukuun ottamatta.
EnglishCommissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi.
Myös tulevan komission jäsen Kinnock on varmasti tyytyväinen siihen, että hänellä on käytettävissään tämä opas, ehkä myös alibi.
EnglishA talking shop, an alibi that the ministers then ride roughshod over?
Tuleeko siitä keskustelukerho, tekosyy toimettomuuteen, jonka ministerit sitten tavalliseen tapaansa jättävät omaan arvoonsa.
EnglishUnemployed people and young people want nothing to do with an 'alibi summit' producing its umpteenth resolution.
Työttömät ja nuoret ovat vain alibi huippukokoukselle, josta laaditaan ties kuinka mones päätöslauselma.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alibi":

alibi