"Algiers" - Suomenkielinen käännös

EN

"Algiers" suomeksi

volume_up
Algiers {erisnimi}
FI
EN

Algiers {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Algiers
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
Nyt on niin, että troikka, jota tällä hetkellä edustavat korkeat virkamiehet, lähtee Alger'hen.
As the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.
Kuten arvoisa jäsen varmaankin tietää, ministeritason kolmikantavaltuuskunta vieraili Alger'ssa 19.
The troika, headed by Mr Pique, met last week in Algiers with Algerian authorities, and in particular with President Bouteflika and Mr Belkhadem, Minister for Foreign Affairs.
Piquen johtama troikka tapasi viime viikolla Alger'ssa Algerian viranomaiset ja erityisesti presidentti Bouteflikan ja ulkoministeri Belkhademin.

Esimerkkejä "Algiers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishJust the night before last 33 inhabitants of a village south of Algiers were murdered.
Toissa iltana murhattiin Algiersin eteläpuolella olevassa kylässä 33 asukasta.
EnglishNevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
Tästä huolimatta työskentelemme tällä viikolla Algeriassa ja pyrimme löytämään ratkaisun.
EnglishNow the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
Nyt on niin, että troikka, jota tällä hetkellä edustavat korkeat virkamiehet, lähtee Alger'hen.
EnglishOnly a few days ago, Algiers was the site of a mass murder.
Vain joitakin päiviä sitten Algerin kaupungissa tapahtui ensimmäinen joukkoteurastus.
EnglishAs the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.
Kuten arvoisa jäsen varmaankin tietää, ministeritason kolmikantavaltuuskunta vieraili Alger'ssa 19.
EnglishI would like to highlight the meeting which took place in Algiers a few weeks ago, the first for several years.
Haluaisin korostaa kokousta, joka pidettiin Algeriassa muutama viikko sitten, ensimmäisen kerran moniin vuosiin.
EnglishThis very week, a delegation from my services, from the DirectorateGeneral, is in Algiers trying to find out what we should do.
Pääosastoni yksikön valtuuskunta on nimenomaan tällä viikolla Algeriassa ja yrittää selvittää, mitä oikein teemme.
EnglishBoth countries are to be urged to accept the provisions of the Algiers Agreement, which was based upon the decision of the Boundary Commission.
Kumpaakin maata on vaadittava hyväksymään rajakomitean päätökseen perustuvan Algerin sopimuksen ehdot.
EnglishI will conclude by saying that the victims of torture in Jerusalem, like those in Algiers, await not our tears, but this reaction.
Lopuksi sanon vielä, että Jerusalemin ja Algerin piinatut ihmiset odottavat meidän kyynelehtimisen sijasta reagoivan näin.
EnglishMr Prodi, for example, stressed the need to restore peace throughout the country during his visit to Algiers on 12 and 13 January.
Esimerkiksi komission puheenjohtaja Prodi painotti Algeriin tekemänsä vierailun aikana 12.13. tammikuuta, että rauha täytyy palauttaa koko maahan.
EnglishThe Islamic butchery of Al-Qaeda has hit the poor people of Algiers, and also causes the Islamic butchery of those people, who are probably themselves Islamic.
Al-Qaidan islamilainen teurastus on iskenyt Algerin köyhään väestöön ja kohdistuu mahdollisesti myös islaminuskoisiin.
EnglishThey are here because of their concern that the Algiers Agreement – which was a settlement of the boundaries between Ethiopia and Eritrea – has not been agreed by Ethiopia.
He ovat täällä, koska he ovat huolissaan siitä, että Etiopia ei ole hyväksynyt Etiopian ja Eritrean väliset rajat vahvistavaa sopimusta.
EnglishThe troika, headed by Mr Pique, met last week in Algiers with Algerian authorities, and in particular with President Bouteflika and Mr Belkhadem, Minister for Foreign Affairs.
Piquen johtama troikka tapasi viime viikolla Alger'ssa Algerian viranomaiset ja erityisesti presidentti Bouteflikan ja ulkoministeri Belkhademin.
EnglishFurthermore, the initiative is with the United Nations Security Council because the United Nations is the guarantor of the Algiers Peace Agreement and can enforce international law.
Pallo on nyt YK:n turvallisuusneuvostolla, sillä YK valvoo Algerin rauhansopimuksen noudattamista ja voi panna täytäntöön kansainvälistä lakia.
EnglishDuring the troika's most recent visit to Algiers on 24 April 2001, the Algerian authorities were presented with a consolidated list of thirty old and new cases.
Troikan 24. huhtikuuta 2001 Algeriaan tekemän viimeisimmän vierailun aikana Algerian viranomaisille esitettiin 30 vanhaa ja uutta katoamistapausta sisältävä yhdistetty luettelo.
EnglishThe European Union encourages the parties to abide by the Algiers Peace Agreement, as well as by the final and binding decision of April 2002 of the Ethiopia/Eritrea Boundary Commission.
EU kannustaa osapuolia noudattamaan Algerin rauhansopimusta sekä Etiopian ja Eritrean rajakomitean huhtikuussa 2002 tekemää lopullista ja sitovaa päätöstä.
EnglishThere are the recent threats from Al Qaeda leaders; there are yesterday's bloody attacks in Algiers; and I would remind you of what happened in France last week with ETA.
Al-Qaidan johtajat ovat esittäneet uusia uhkauksia, Algerissa tehtiin eilen verisiä iskuja, ja muistuttaisin teitä myös Ranskan viimeviikkoisista ETAa koskevista tapahtumista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Algiers":

Algiers