"Algeria" - Suomenkielinen käännös

EN

"Algeria" suomeksi

volume_up
Algeria {erisnimi}
FI
FI

"Algeria" englanniksi

volume_up
Algeria {erisnimi}
EN
EN

Algeria {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Algeria
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
Euroopan unioni ja Algeria allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Valenciassa, Espanjassa.
Algeria is gaining, little by little, democratic institutions.
Algeria luo vähitellen demokraattisia instituutioita.
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algeria on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta se ei ota huomioon tätä perusoikeutta.
FI

Algeria {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Algeria
Euroopan unioni ja Algeria allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Valenciassa, Espanjassa.
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
Algeria luo vähitellen demokraattisia instituutioita.
Algeria is gaining, little by little, democratic institutions.
Algeria on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta se ei ota huomioon tätä perusoikeutta.
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.

Esimerkkejä "Algeria"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirstly reaffirm, very clearly, its desire for the survival of Algeria as a State.
Ensinnäkin vahvistaa selkeästi, että se kannattaa Algerian säilymistä valtiona.
EnglishI think we should give our full support to this women's movement in Algeria.
Mielestäni meidän täytyy myös tukea tätä Algerian naisliikettä kaikin voimin.
EnglishThere is no European Union, or Council position regarding Iraq or regarding Algeria.
Euroopan unionilla ja neuvostolla ei ole mitään kantaa Irakin eikä Algerian asioihin.
EnglishAnd if we wished to give lessons on Algeria, well, we are giving lessons on Algeria.
Ja jos meidän tekee mieli antaa opetus Algerialle, antakaamme siis opetus Algerialle.
EnglishThese women were deported to houses of pleasure of the Fellaga army rabble in Algeria.
Nämä naiset karkotettiin Algerian sotilaallisen karkeiden partisaanien ilotaloihin.
EnglishAlgeria, Mr President-in-Office of the Council, is not just a producer of gas and oil.
Algeria, herra neuvoston puheenjohtaja, ei ole vain maakaasua ja öljyä tuottava maa.
EnglishTomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
Huomenna näemme saman Algeriassa ja ylihuomenna Egyptissä ja Jordaniassa.
EnglishNegotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
Neuvottelut ovat myös käynnissä uuden assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Algerian kanssa.
EnglishWe had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
Olemme vaatineet näiden hätätilanteiden yhteydessä päätöslauselmaa Algeriasta.
EnglishWe are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Vastaamme tänään neuvoston kehotukseen, jossa se toivoi keskustelua Algeriasta.
EnglishThe European Union cannot turn its back on what is going on in Algeria at this moment.
Euroopan unioni ei voi kääntää selkää sille, mitä Algeriassa tällä hetkellä tapahtuu.
EnglishAlgeria is really on the road to democracy - we have noted this before.
Olemme todenneet, että Algeria on pyrkimässä kohti demokratiaa, se on totuus.
EnglishWe also know that the Union is trying to maintain dialogue with Algeria.
Tiedämme myös, että unioni pyrkii ylläpitämään vuoropuhelua Algerian kanssa.
EnglishLike the Council, we say that Algeria deserves confidence and critical support.
Kuten neuvosto, niin mekin sanomme, että Algeria ansaitsee kriittistä luottamusta ja tukea.
EnglishYou will have realised already that this has very little to do with Algeria.
Tiedättehän hyvin, että asialla ei ole mitään tekemistä Algerian kanssa.
EnglishThe European Commission recently appointed a new delegate to Algeria.
Komissio on nimittänyt hiljattain uuden neuvottelijan Algerian neuvotteluihin.
EnglishMr President, the situation in Algeria remains serious and is totally unacceptable.
Arvoisa puhemies, Algerian tilanne pysyy vakavana, eikä tilanne ole lainkaan hyväksyttävä.
EnglishAlgeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algeria on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta se ei ota huomioon tätä perusoikeutta.
EnglishWe have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
Olemme nähneet saman jo Kongossa, Algeriassa, Angolassa ja Mosambikissa.
EnglishThe Union must persevere at the moment when Algeria is passing through its worst difficulties.
Unionin on oltava kärsivällinen silloin, kun Algeria kokee pahimmat vaikeutensa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Algeria":

Algeria
Democratic and Popular Republic of Algeria