"algae" - Suomenkielinen käännös

EN

"algae" suomeksi

FI
volume_up
alga {subst.}
FI
EN

algae {substantiivi}

volume_up
1. Kasvitiede
algae
And the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
Levät antavat koralleille sokeria, ja korallit antavat leville ravinteita ja suojaa.
Imagine if we could understand how algae produce oxygen from sunlight.
Kuvitellaan, että ymmärrämme, millä tavalla levät tuottavat vetyä auringonsäteiden vaikutuksesta.
But when it gets too hot, the algae can't make the sugar.
Mutta kun tulee liian kuuma, levät eivät voi valmistaa sokeria.

Esimerkkejä "algae"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
Turska rajoittaa luonnollisella tavalla levän leviämistä erityisesti Itämerellä.
EnglishThe first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
Ensimmäinen on, että meillä on fossiileja levistä 3,5 miljardin vuoden takaa.
EnglishAnd the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
Levät antavat koralleille sokeria, ja korallit antavat leville ravinteita ja suojaa.
EnglishThe algae seen in the Baltic Sea this Summer is not just a one-off.
Tänä kesänä Itämeressä nähdyt sinileväkukinnot eivät tule jäämään ainutkertaisiksi.
EnglishThis concerns the designation E407 or E408 for treated eucheuma algae.
Tässä on kysymys jalostetun eukeumalevän merkitsemisestä joko tunnuksella E407 a tai 408.
EnglishNitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
Ne vievät merenpohjasta hapen ja pinnalla ruokkivat myrkyllisiä leviä.
EnglishNobody wants to drink blue algae-contaminated water, or swim in a blue algae-infested lake.
Kukaan ei halua juoda sinilevän saastuttamaa vettä tai uida sinilevän kiusaamassa järvessä.
EnglishThe result will be that next Summer we'll have an even worse algae problem than we did this year.
Sen seurauksena ensi kesä tulee olemaan sinilevän suhteen vielä pahempi kuin tämä vuosi.
English0:33 I hope you won't be disappointed, but today, I won't be talking about blue algae.
0:33 Toivon, ettette pety, mutta tänään en puhu sinilevistä.
EnglishImagine if we could understand how algae produce oxygen from sunlight.
Kuvitellaan, että ymmärrämme, millä tavalla levät tuottavat vetyä auringonsäteiden vaikutuksesta.
English0:12 I'm going to start by asking you a question: Is anyone familiar with the blue algae problem?
0:12 Aloitan esittämällä kysymyksen: Tunteeko kukaan sinileväongelmaa?
EnglishThis year the bloom of toxic algae covers an area which is twice as large as the whole of Belgium.
Myrkyllinen leväkukinta peittää tänä vuonna alueen, joka on kaksi kertaa Belgian laajuinen.
EnglishEutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
Itämeren rehevöityminen näkyy esimerkiksi kesäisin sinileväkukintoina.
EnglishBut when it gets too hot, the algae can't make the sugar.
Mutta kun tulee liian kuuma, levät eivät voi valmistaa sokeria.
EnglishLast summer, blue-green algae took over the entire sea, aided by the warm weather.
Esimerkkinä voidaan mainita viime kesä, jolloin sinilevä valtasi lämpimien ilmojen myötä koko meren.
EnglishIt goes into the soil, ending its journey in the lakes, resulting in lakes with extra phosphorus, which leads to the blue algae problem.
Se imeytyy maahan ja päätyy lopulta järviin, joiden on liika fosfori johtaa sinileväongelmiin.
EnglishAs a result of the uncontrolled growth in algae, high levels can also ultimately 'suffocate' ecosystems.
Levien rajoittamattoman lisääntymisen seurauksena korkeat nitraattipitoisuudet voivat myös lopulta " tukahduttaa" ekosysteemin.
EnglishThe things on the ground are algae.
Hän ei tuntenut matematiikkaa; sitä ei ollut olemassa.
EnglishWe should make use of degraded soil as well as new non-food and non-animal food raw materials such as algae.
Meidän olisi hyödynnettävä pilaantunutta maata sekä uusia raaka-aineita, joita ei käytetä ruoaksi eikä rehuksi, kuten leviä.
EnglishHere's some algae in the foreground ... and an octopus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "algae":

algae
English
alga
English