EN

alert {substantiivi}

volume_up
Situation in Japan, including the nuclear power plant alerts (debate)
Japanin tilanne ja ydinvoimaloita koskeva hälytystila (keskustelu)
Situation in Japan, including the nuclear power plant alerts (
Japanin tilanne ja ydinvoimaloita koskeva hälytystila (
alert (myös: guard, vigilance)

Esimerkkejä "alert"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Tiedämme, että kidnappausvaroitus voi nopeasti toimiessaan olla hyvin tehokas.
EnglishWe do not think that the authority should be responsible for the rapid alert system.
Meidän mielestämme viranomaisen ei pitäisi vastata nopeasta hälytysjärjestelmästä.
EnglishI have been very alert to the comments made with regard to protecting young people.
Nuorten suojelua koskevat huomautukset eivät ole jääneet minulta huomaamatta.
EnglishUnless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
Jos emme pidä varaamme, kloonattuja ihmisiä tulee olemaan, nopeammin kuin uskommekaan.
EnglishSee how young I am, how active I am, how alert and satisfied I am at work!
Katsokaa, miten nuori ja aktiivinen olen, miten pirteä ja tyytyväinen työhöni!
EnglishI would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Haluaisin esittää komission jäsenelle tarkan kysymyksen pikahälytysjärjestelmästä.
EnglishWe support their demand that all nuclear weapons should be taken off alert.
Tuemme niiden vaatimusta siitä, että kaikki ydinaseet pitäisi poistaa valmiustilasta.
EnglishThis campaign should alert parents to the risks that their children face.
Tämän kampanjan pitäisi varoittaa vanhempia riskeistä, joita lapset voivat kohdata.
EnglishFeatures all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.
Se sisältää kaikki kaksitoista horoskooppimerkkiä sekä pieniä ilmoitusääniä.
EnglishIn the case of an ozone alert, we also need to be able to take short-term action.
Otsonihälytyksen aikana tarvitaan myös lyhyen aikavälin toimenpiteitä.
EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
SIS-hälytys on kuitenkin keino välittää eurooppalainen pidätysmääräys.
EnglishThe Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
Ohjattu faksimääritys sulkeutuu ja näyttöön tulee Windowsin suojausvaroitus.
EnglishThis maximum-level alert declared by the WHO set in train a series of measures in Europe.
Tämä WHO:n julistama korkein hälytystaso käynnisti joukon toimenpiteitä Euroopassa.
EnglishSimilarly, was the rapid alert system notified of these developments as intended?
Ilmoitettiinko pikahälytysjärjestelmälle niin ikään näistä tapahtumista kuten oli tarkoitus?
EnglishThe rapid alert system should not, therefore, be placed under the control of the authority.
Nopeaa hälytysjärjestelmää ei siis pidä asettaa elintarvikeviranomaisen valvontaan.
EnglishWe also want to build on our strategy for disaster alert and preparedness.
Haluamme myös kehittää edelleen katastrofivaroitusta ja -valmiuksia koskevaa strategiaa.
EnglishThis means bringing up the thorny issue of revamping the Rapid Alert System.
Tässä sivutaan nopean hälytysjärjestelmän uudelleenjärjestelyyn liittyvää kiperää ongelmaa.
EnglishThis programme was based on two things: rapid alert and prevention.
Tämä ohjelma perustuu kahteen asiaan: nopeaan hälytykseen ja ennaltaehkäisyyn.
EnglishThis early warning system did not alert us quickly enough to the forest fires.
Tämä kaukovalvontajärjestelmä ei varoittanut ajoissa metsäpaloista.
EnglishWe should be alert to situations which may arise tomorrow or the day after.
Meidän on oltava valmiita kohtaamaan tilanteita, joita voi sattua huomenna tai ylihuomenna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alert":

alert