EN

alcoholic {adjektiivi}

volume_up
alcoholic
A different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
Kaikkia muita alkoholia sisältäviä juomia, myös olutta, koskevat muut oikeusperustat.
This type of alcohol which is a good competitive alternative for all uses except alcoholic drinks, has seen increased growth in the European Union.
Tällainen alkoholi, joka on kilpailukykyistä ja jolla voidaan korvata alkoholin kaikki käyttö alkoholijuomia lukuun ottamatta, on levinnyt jatkuvasti Euroopan unionissa.
As for the legal provisions on the labelling of other alcoholic beverages, which are industrial products, we now have the right of codecision.
Muita alkoholia sisältävien juomien, jotka ovat teollisuuden tuotteita, merkintöjä koskevia oikeudellisia määräyksiä varten on nyt sovittu yhteispäätösmenettelystä.

Esimerkkejä "alcoholic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
Kaikkia muita alkoholia sisältäviä juomia, myös olutta, koskevat muut oikeusperustat.
EnglishI voted against the report on excise duty on alcohol and alcoholic beverages.
(EN) Äänestin alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveroa koskevaa mietintöä vastaan.
EnglishFifteen years ago, the Council agreed on minimum rates for excise on alcoholic beverages.
Neuvosto sopi 15 vuotta sitten alkoholijuomien valmisteverojen vähimmäismääristä.
EnglishWhat is more, there is still a ban on health claims for alcoholic products.
Alkoholituotteita koskevia terveysväitteitä ei myös edelleenkään sallita.
EnglishWe have also already held epic debates on the labelling of alcoholic beverages.
Olemme jo käyneet kiivaita keskusteluja alkoholijuomien merkinnöistä.
EnglishWe want all recognised legitimate and traditional alcoholic products incorporated within it.
Haluamme sisällyttää siihen kaikki tunnustetut lailliset ja perinteiset alkoholituotteet.
EnglishThe June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.
kirjallinen. - (DA) JuniBevægelsen-puolue kannattaa alkoholijuomien varoitusmerkintöjä.
EnglishOn wine, I understand what was said, but we have to remember that wine is an alcoholic beverage.
Ymmärrän sen, mitä on sanottu viinistä, mutta on muistettava, että viini on alkoholijuoma.
EnglishAs regards the supply of alcoholic beverages, however, the existing regulations should remain in place.
Alkoholijuomien tarjonnan olisi kuitenkin pysyttävä nykyisten säännöksien mukaisena.
EnglishRates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages (vote)
Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen (äänestys)
EnglishEqually important is information about the contents of alcoholic beverages.
Yhtä tärkeitä ovat tiedot alkoholijuomien sisällöstä.
EnglishIt bans health-related labelling on alcoholic drinks.
Siinä kielletään terveyteen liittyvien etikettien käyttö alkoholijuomissa.
EnglishOur aim is to put a stop to the excessive consumption of alcoholic drinks among young people.
Tavoitteemme on hillitä nuorten liiallista alkoholinkäyttöä.
EnglishOn this issue, we will certainly table amendments regarding the advertising of alcoholic products.
Tästä asiasta jätämme varmasti käsiteltäväksi alkoholituotteiden mainontaa koskevia tarkistuksia.
EnglishThe average age at which children and adolescents try their first alcoholic drink has not fallen.
Käytön aloittamisikä ei ole lapsilla ja nuorilla laskenut.
EnglishHealth claims should not, therefore, be used on alcoholic drinks.
Terveysväittämiä ei saa siksi käyttää alkoholijuomissa.
EnglishThat would be unfair to many people - including, incidentally, the average consumer of alcoholic beverages.
Silloin monia ihmisiä kohdeltaisiin epäoikeudenmukaisesti, sivumennen sanoen myös kuluttajia.
EnglishIn effect, the aim of this directive was to establish a procedure for labelling alcoholic beverages.
Tämän direktiivin ajatuksena oli nimittäin ottaa käyttöön alkoholijuomien merkintöjä koskeva menettely.
EnglishHowever, specific labelling provisions are in force for certain alcoholic drinks - wines, for example.
Erityiset merkintämääräykset ovat kuitenkin voimassa tietyille alkoholijuomille, esimerkiksi viineille.
EnglishWe do not want it to be some kind of alcoholic waste basket.
Emme halua tehdä siitä alkoholijuoma-alan roskakoria.