"alcohol abuse" - Suomenkielinen käännös

EN

"alcohol abuse" suomeksi

EN

alcohol abuse {substantiivi}

volume_up
In Ireland the level of alcohol abuse by young people has grown dramatically over the years.
Irlannissa nuorten alkoholin väärinkäyttö on lisääntynyt hälyttävästi viime vuosina.
There are also European trends, though, for example in the case of alcohol abuse among young people.
On olemassa myös Euroopalle tyypillisiä kehityssuuntauksia, kuten nuorten alkoholin väärinkäyttö.
(PL) Mr President, alcohol abuse is currently a serious social problem in the European Union.
(PL) Arvoisa puhemies, alkoholin väärinkäyttö on tällä hetkellä vakava ongelma Euroopan unionissa.

Esimerkkejä "alcohol abuse"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt portrays the abuse of alcohol as something that is acceptable in society.
Alkoholin käytöstä annetaan sellainen kuva, että se on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää.
EnglishRight across Europe, the abuse of alcohol by children and adolescents is a growing problem.
Lasten ja nuorten alkoholin väärinkäyttö on kasvava ongelma koko Euroopassa.
EnglishIn Ireland the level of alcohol abuse by young people has grown dramatically over the years.
Irlannissa nuorten alkoholin väärinkäyttö on lisääntynyt hälyttävästi viime vuosina.
EnglishTargeted education campaigns must be used to combat alcohol abuse.
Kohdennetut valistuskampanjat täytyy tässä kohdin suunnata kehitystä vastaan.
EnglishMr President, I talked about foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
Arvoisa puhemies, puhuin sikiön alkoholioireyhtymästä ja alkoholin väärinkäytöstä nuorten keskuudessa.
English(PL) Mr President, alcohol abuse is currently a serious social problem in the European Union.
(PL) Arvoisa puhemies, alkoholin väärinkäyttö on tällä hetkellä vakava ongelma Euroopan unionissa.
EnglishA final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
Vielä lopuksi sana alkoholin väärinkäytöstä osana huumeiden sekakäyttöä.
EnglishOn the contrary, people need to be informed as early as possible about the dangers of alcohol abuse.
Päinvastoin: ihmisille on tiedotettava mahdollisimman aikaisin alkoholin väärinkäytön vaaroista.
EnglishTobacco always damages health but alcohol only does in cases of alcohol abuse.
Tupakka on aina vaaraksi terveydelle, mutta alkoholi on vaarallinen ainoastaan silloin, kun sitä käytetään väärin.
EnglishThe social and economic impact of alcohol abuse on Ireland as a whole is almost incalculable.
Alkoholin väärinkäytön vaikutusta koko Irlannin yhteiskuntaan ja talouteen on lähes mahdotonta arvioida.
EnglishAny inclination to abuse alcohol must be nipped in the bud.
Taipumus väärinkäyttöön pitäisi torjua jo varhaisessa vaiheessa.
EnglishThere are also European trends, though, for example in the case of alcohol abuse among young people.
On olemassa myös Euroopalle tyypillisiä kehityssuuntauksia, kuten nuorten alkoholin väärinkäyttö.
EnglishEvery year, alcohol abuse claims 195 000 lives and costs the European economy EUR 125 billion.
Alkoholin väärinkäyttöön kuolee vuosittain 195 000 ihmistä ja se maksaa Euroopan taloudelle 125 miljardia euroa.
EnglishThe signs of alcohol abuse are discernible in the indiscriminate violence on the streets and in domestic violence.
Alkoholin väärinkäytön merkit ovat havaittavissa summittaisessa katuväkivallassa ja kotiväkivallassa.
EnglishThe consequences of alcohol abuse affect us all.
Väärinkäytön seuraukset koskettavat meitä kaikkia.
EnglishThis has not been the case: I am referring to drug abuse, alcohol abuse, tobacco abuse, food and Internet addictions.
Näin ei ole tehty. Viittaan huumeidenkäyttöön, alkoholin väärinkäyttöön, tupakkaan, ruoka- ja internet-riippuvuuksiin.
EnglishTheir citizens are plagued by pitiful pensions, birth rates lower than the EU average, alcohol and drug abuse...
Niiden kansalaisilla on haittanaan surkeat eläkkeet, EU:n keskiarvoa alhaisempi syntyvyys, alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö...
EnglishI am convinced that, within this framework, appropriate attention will be paid to protecting the young from alcohol abuse.
Olen varma siitä, että nuorten suojelemiseen alkoholin väärinkäytöltä kiinnitetään tässä yhteydessä asianmukaisesti huomiota.
EnglishWe must remember that young people are the main victims of the murderous road accidents caused by alcohol abuse.
Meidän on syytä muistaa, että nuoret ovat alkoholin liikakäytöstä aiheutuvien kuolemaan johtavien tieliikenneonnettomuuksien suurin uhriryhmä.
EnglishMany young people in Europe suffer from stress; indicators of substance abuse, especially alcohol and drugs, are increasing.
Monet Euroopan nuorista kärsivät stressistä; erityisesti alkoholin ja huumausaineiden käytöstä kertovat indikaattorit ovat lisääntymässä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alcohol abuse":

alcohol abuse

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alcohol abuse" suomeksi

alcohol substantiivi
Finnish
abuse substantiivi
to abuse verbi
drug abuse substantiivi
alcohol dependent adjektiivi
child abuse substantiivi
carnal abuse substantiivi
alcohol dependence adjektiivi