"albeit" - Suomenkielinen käännös

EN

"albeit" suomeksi

EN

albeit {konjunktio}

volume_up
1. virallinen
albeit (myös: if)
Patterns of purchasing are adapting to them, albeit hesitantly.
Ostokäyttäytyminen suuntautuu myös näihin tuotteisiin, vaikkakin hitaasti.
Let us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Käykäämme selvittelemään, vaikkakin yleisellä tasolla, näiden ehdotusten sisältöä.
Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Olemmeko valmiita sitoutumaan tähän synkkään, vaikkakin realistiseen tulevaisuudennäkymään?
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
All these areas overlap, albeit with the friction that this inevitably entails.
Kaikki nämä alat ovat osittain päällekkäisiä, vaikka tämä väistämättä aiheuttaakin kitkaa.
Regionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Alueellistamista on jo olemassa, vaikka se onkin tilapäistä ja epäjohdonmukaista.

Esimerkkejä "albeit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
EnglishThis was a much-needed, albeit unexpected final spurt, but a really welcome one.
Tällaista odottamatonta, joskin oikein tervetullutta loppukiriä kaivattiin kipeästi.
EnglishI believe that, albeit unintentionally, they are compounding this crisis situation.
Mielestäni tällaiset henkilöt voimistavat tahtomattaan nykyistä kriisitilannetta.
EnglishTo sum up, this directive is important in that it does fill a gap, albeit partially.
Lyhyesti tämä direktiivi täyttää - vaikkakin osittain - erään merkittävän aukon.
EnglishRegionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Alueellistamista on jo olemassa, vaikka se onkin tilapäistä ja epäjohdonmukaista.
EnglishIn this field, too, we have made some progress in the past - albeit with difficulty.
Tälläkin alalla on edistytty viime vuosina hieman - joskaan ei hankaluuksitta.
EnglishLet us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Käykäämme selvittelemään, vaikkakin yleisellä tasolla, näiden ehdotusten sisältöä.
EnglishBut what we need is an initiative - albeit hopelessly overdue - from the Commission.
Siihen tarvitaan kuitenkin komission aloite, ja se tulee oikeastaan liian myöhään.
EnglishIt must go beyond general - albeit generous - intentions to improve matters.
Tämän vuoksi on tehtävä muutakin kuin esitettävä toiveita tilanteen paranemisesta.
EnglishIt is always a pleasure to see the Commissioner albeit, on this occasion, quite late.
On aina ilo nähdä komissaari, vaikka tällä kertaa hän onkin melkoisesti myöhässä.
EnglishThe EU has, albeit belatedly, made the right decision, but in watered-down form.
EU on tehnyt oikean päätöksen, vaikkakin myöhään ja vesitetyssä muodossa.
EnglishThe Council has approved these demands, albeit after lengthy discussions.
Neuvosto myöntyi näihin vaatimuksiin - tosin vasta pitkien neuvottelujen jälkeen.
EnglishMadam President, the Philippines are a country with a rich, albeit unfortunate, history.
laatija. - (PL) Arvoisa puhemies, Filippiineillä on rikas mutta onneton historia.
EnglishHowever, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
Edistystä on kuitenkin tapahtunut, joskin hitaasti, ja se on tunnustettava.
EnglishIn my opinion, we are playing the dictator's game, albeit unintentionally, I realise.
Mielestämme pelaamme diktaattorin peliä, vaikkakin käsitänkin tämän olevan tahatonta.
EnglishI would like to thank Mr Virgin - albeit in his absence - for his report.
Haluan onnitella herra Virginiä - vaikkakaan hän ei ole läsnä - mietinnön johdosta.
EnglishAll these areas overlap, albeit with the friction that this inevitably entails.
Kaikki nämä alat ovat osittain päällekkäisiä, vaikka tämä väistämättä aiheuttaakin kitkaa.
EnglishGuinea-Bissau has been a democracy, albeit a flawed one, for some years.
Guinea-Bissau on ollut jo muutaman vuoden ajan demokratia, vaikkakin puutteellinen.
EnglishWhy am I in favour of giving the Commission time, albeit not too much time?
Miksi olen sen puolesta, että komissiolle annetaan aikaa - ei kuitenkaan liikaa aikaa?
EnglishNow, at long last, we have a resolution, albeit one which adopts an extremely mild tone.
Nyt on lopultakin saatu aikaan päätöslauselma, joka on sävyltään hyvin lievä.
Muita sanoja
English

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.