"Albanians" - Suomenkielinen käännös

EN

"Albanians" suomeksi

EN

Albanians {monikko}

volume_up
Many Albanians live from subsistence farming and only a few products are exported.
Monet albanialaiset elävät omavaraisviljelystä, ja vientituotteita on vain muutama.
Dozens of Albanians and Tunisians die en route to Italy.
Kymmenet albanialaiset ja tunisialaiset kuolevat, ennen kuin he pääsevät Italiaan.
The Ukrainians are much closer to Europe civilisation-wise than are the Turks or the Albanians.
Ukrainalaiset ovat paljon lähempänä Euroopan sivilisaatiota kuin turkkilaiset tai albanialaiset.

Esimerkkejä "Albanians"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI can tell Mr Titley and Mr Lambrias that we are trying to help the Albanians.
Titleylle ja Lambriasille voin vastata, että pyrimme auttamaan albanialaisia.
EnglishMany Albanians live from subsistence farming and only a few products are exported.
Monet albanialaiset elävät omavaraisviljelystä, ja vientituotteita on vain muutama.
EnglishProper negotiations have of course never been held between Serbs and Albanians.
Serbien ja albaanien välillä ei ole tietenkään koskaan käyty kunnollisia neuvotteluja.
EnglishMr President, everyone is deeply affected by the suffering of the Kosovar Albanians.
Arvoisa puhemies, Kosovon albaanien kärsimykset koskettavat kaikkia kipeästi.
EnglishThe result is that Albanians are caught in the cross-fire from at least two directions.
Tuloksena on, että albaanit ovat joutuneet ristituleen ainakin kahdelta taholta.
EnglishThe Kosovo Albanians were given the opportunity for a European-style solution.
Kosovon albaaneille annettiin tilaisuus eurooppalaistyyliseen ratkaisuun.
EnglishHe treated Roma, Albanians and Serbs and that is something unforgivable in Kosovo.
Tuo lääkäri hoiti romaneja, albaaneja ja serbejä, mikä on anteeksiantamatonta Kosovossa.
EnglishThe few contacts between Serbs and Albanians result in violent conflict.
Serbien ja albaanien vähäiset yhteydet johtavat väkivaltaisiin konflikteihin.
EnglishMilosevic bears a formidable responsibility for the persecution of the Kosovo Albanians.
Milosevicilla on hirvittävä vastuu Kosovon albaaneihin kohdistuvasta vainoamisesta.
EnglishIn 1999, we went to war to stop the expulsion and repression of the Albanians in Kosovo.
Vuonna 1999 liityimme sotaan pysäyttääksemme Kosovon albaanien karkotukset ja sorron.
EnglishAfter nine years of this apartheid regime, the Albanians have had enough.
Albaanit ovat saaneet tarpeekseen yhdeksän vuotta kestäneestä rotuerotteluhallinnosta.
EnglishAs long as Milosevic stays in power the Albanians will want to leave.
Niin kauan kuin Milosevi on vallassa, albaanit haluavat päästä pois Kosovosta.
EnglishHow many Albanians or foreign Muslim mercenaries have been sentenced so far?
Kuinka monta albanialaista tai ulkomaista muslimipalkkasoturia on tuomittu tähän mennessä?
EnglishHe cannot drive out as many Albanians as he will have to allow to return.
Milosevi ei voi karkottaa niin monta albaania kuin joutuu sitten taas ottamaan vastaan.
EnglishWe decided to help the Albanians because their basic and human rights were being infringed.
Me päätimme auttaa albaaneja, koska heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan oli loukattu.
EnglishThat action is necessary if the Albanians are to have any future in Kosovo.
Nämä toimet ovat tarpeen, jotta Kosovon albaaneille voidaan saada aikaan kestävä tilanne.
EnglishWe should therefore not foster any false expectations among the Albanians.
Meidän ei pitäisikään ruokkia mitään vääriä odotuksia albaanien parissa.
EnglishNobody with any respect for the human rights of the Albanians would behave like that.
Niin ei toimi mies, joka haluaa kunnioittaa albaanien ihmisoikeuksia.
EnglishIt did us serious damage and it falsely portrayed us as supporters of the Albanians.
Siitä oli meille suurta vahinkoa, ja meitä erehdyttiin pitämään albaanipuolueen kannattajina.
EnglishIt is out of friendship for the Albanians that I voted against this text.
Äänestin päätöslauselmaa vastaan ystävyydestäni albanialaisia kohtaan.