"Albanian" - Suomenkielinen käännös

EN

"Albanian" suomeksi

FI

"albanian kieli" englanniksi

EN

Albanian {substantiivi}

volume_up
Young people form a high proportion of the Albanian population.
Albanialainen nuoriso on hyvin monilukuinen.
... against the Albanian ethnic majority had increased massively.
... yhä kiivaammin albanialaista väestön enemmistöä vastaan.
Do you really now understand that there is an Albanian mafia and that there is a danger that humanitarian aid will not reach the Albanian people?
Nytkö vasta tajusitte, että on olemassa albanialainen mafia ja vaara siitä, että humanitaarinen apu ei mene perille asti?
Albanian
FI

albanian kieli {substantiivi}

volume_up
albanian kieli (myös: albanialainen, albaani)

Esimerkkejä "Albanian"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe work of journalists, both Albanian and foreign, has been made impossible.
Sekä albanialaisten että ulkomaalaisten toimittajien työ on tehty mahdottomaksi.
EnglishI have made it clear to our Albanian partners that I expect no less from them.
Olen tehnyt albanialaisille kumppaneillemme selväksi, että odotamme samaa heiltä.
EnglishBut we do have to call on the Albanian government to act properly in this situation.
Mutta meidän pitää puuttua siihen tapaan, jolla Albanian hallitus hoitaa asiaa.
EnglishWe criticise the Albanian government for not banning the pyramid selling schemes.
Albanian hallitusta arvostellaan siitä, ettei se kieltänyt pyramidiyhtiöitä.
EnglishYou are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
Jälkeenpäin ette ole valmis edes yrittämään yhteistoimintaa Albanian suhteen.
EnglishWhat does it mean, when one third of the population of Macedonia is of Albanian origin?
Mitä se tarkoittaa, jos kolmasosa makedonialaisista on syntyperältään albaaneja?
EnglishI would prefer to call it Kosova, which is the Albanian term for Kosovo.
Kutsuisin sitä mieluummin nimellä Kosova, joka on Kosovon albaniankielinen nimi.
EnglishThe Commission is sorry that the Albanian Government has rejected its proposal.
Komissio pahoittelee sitä, että Albanian hallitus hylkäsi komission tekemän ehdotuksen.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Naton johtajien on nyt arvioitava, myönnettiinkö Naton jäsenyys Albanialle liian varhain.
EnglishIn Kosovo, already a tense situation, over 80 % of the population are of Albanian origin.
Kosovossa, jossa tilanne on jo kireä, yli 80 % väestöstä on peräisin Albaniasta.
EnglishIf one comes into contact with Albanian Kosovars, that is the first thing they ask about.
Jos on yhteydessä Kosovon albaaneihin, tämä on ensimmäinen asia, mitä he kysyvät.
EnglishAnd the EU presidency is trying to impress that on the Albanian politicians.
EU: n puheenjohtajamaa yrittää tehdä tämän selväksi myös albanialaisille poliitikoille.
EnglishThe question is, what good did that do to the Albanian people, and of course to us.
Kysymys on, mitä hyötyä tästä on ollut Albanian kansalle tai itsellemme.
EnglishWe were looking for evidence that Kosovar Albanian leaders understood those feelings.
Yritimme löytää merkkejä siitä, että Kosovon albaanijohtajat ymmärtäisivät nuo tunteet.
EnglishSecondly: the Albanian minority of around 28% naturally needs special treatment.
Toiseksi: noin 28 prosentin suuruinen albaanivähemmistö tarvitsee tietenkin erityiskohtelua.
EnglishWill it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?
Aikooko se huomauttaa asiasta Albanian hallitukselle tämän ilmiön torjumiseksi?
EnglishToday, there are three political conclusions we can draw from the Albanian crisis.
Albanian kriisi voi johtaa meidät nyt kolmeen poliittiseen päätelmään.
EnglishUnemployment in the Albanian part is two-and-a-half times higher than in the Serbian part.
Työttömyys on albaaniosassa kaksi ja puoli kertaa korkeampi kuin serbiosassa.
EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Albanian kansan ja Albanian poliittisten puolueiden on se ratkaistava.
EnglishGreater internal autonomy could be given to the regions which have an Albanian majority.
Albaanienemmistön asuttamille alueille voitaisiin myöntää laajempi sisäinen autonomia.
Muita sanoja