"Albania" - Suomenkielinen käännös

EN

"Albania" suomeksi

volume_up
Albania {erisnimi}
FI
FI

"Albania" englanniksi

volume_up
Albania {erisnimi}
EN
EN

Albania {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Albania
By means of this Agreement, Albania will be sealing its future in Europe.
Tämän sopimuksen kautta Albania lyö lukkoon tulevaisuutensa Euroopassa.
Albania has also been positively contributing to the fragile stability of the region.
Albania on lisäksi parantanut ilahduttavasti alueen epävakaata tilannetta.
Albania is awaiting the local elections of May this year.
Albania odottaa paikallisvaaleja, jotka järjestetään tämän vuoden toukokuussa.
FI

Albania {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Albania
Tämän sopimuksen kautta Albania lyö lukkoon tulevaisuutensa Euroopassa.
By means of this Agreement, Albania will be sealing its future in Europe.
Albania on lisäksi parantanut ilahduttavasti alueen epävakaata tilannetta.
Albania has also been positively contributing to the fragile stability of the region.
Albania odottaa paikallisvaaleja, jotka järjestetään tämän vuoden toukokuussa.
Albania is awaiting the local elections of May this year.

Esimerkkejä "Albania"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWith regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
Mitä Albaniaan tulee, päätöslauselma ei itse asiassa ole osoitettu komissiolle.
EnglishThe situation in which Albania finds itself is best described as a cold civil war.
(EN) Albanian nykytilannetta voidaan kuvailla parhaiten kylmäksi kansalaissodaksi.
EnglishIn that context, the Commission will take over the WEU police mission in Albania.
Niissä puitteissa komissio ottaa itselleen WEU:n poliisitehtävät Albaniassa.
EnglishI know that the people of Albania and Bosnia and Herzegovina are disappointed.
Tiedän, että Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset ovat pettyneitä.
EnglishWe are going to follow the same method for Albania and Bosnia and Herzegovina.
Aiomme noudattaa samaa menetelmää Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan osalta.
EnglishAt long last, the situation in Albania seems to have taken a turn for the better.
Loppujen lopuksi Albanian tilanne kehittyikin sitten positiiviseen suuntaan.
EnglishClearly a great deal still needs to be done in Albania, as Mr Ilves has pointed out.
On selvää, että Albaniassa on vielä paljon tehtävää, kuten jäsen Ilves huomautti.
EnglishSince it opened up to the world, Albania has made many positive strides forward.
   Avautumisensa myötä Albania on ottanut monta myönteistä harppausta eteenpäin.
EnglishIn the case of Albania, there is still a long way to go, as this report makes clear.
Albanian tapauksessa matka on vielä pitkä, kuten mietinnössä tehdään selväksi.
EnglishThis is a serious issue which we have experienced in Albania in the past.
Tästä vakavasta ongelmasta meillä on ollut Albanian kanssa aiemminkin kokemusta.
EnglishAs was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
Kuten eilen todettiin, Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Albaniaa ei unohdeta.
EnglishAnd finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
Katsooko se, että tämä ilmiö vaikuttaa Albanian EU-jäsenyysneuvottelujen edistymiseen?
EnglishAlbania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
Albanian poliitikkojen on pantava pikaisesti Albanian kansalaisten edut etusijalle.
EnglishMr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Arvoisa puhemies, ollessani toimittaja kävin Albaniassa useaan otteeseen 1990-luvulla.
EnglishMr President, the political crisis in Albania has lasted for far too long now.
(EN) Arvoisa puhemies, Albanian poliittinen kriisi on kestänyt jo aivan liian pitkään.
EnglishHowever, in overcoming this crisis, Albania embarked on a period of relative stability.
Kriisin ratkaisemiseksi Albaniassa kuitenkin aloitettiin suhteellisen vakaa kausi.
EnglishAlbania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
Albanian on pantava kiireesti täytäntöön komission lausunnon 12 prioriteettia.
EnglishIf they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Kosovon kansa haluaa todellista itsenäisyyttä, ellei se voi liittyä Albaniaan.
EnglishMoreover, public opinion would prefer to keep Albania outside of the European Union.
Lisäksi yleinen mielipide vastustaa Albanian liittymistä Euroopan unioniin.
EnglishI know that Albania has had a worse fate to endure than any other country in Europe.
Tiedän, että Albanialla on ollut kaikkia muita kovempi kohtalo Euroopassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Albania":

Albania