"Alaska" - Suomenkielinen käännös

EN

"Alaska" suomeksi

volume_up
Alaska {erisnimi}
FI
FI

"Alaska" englanniksi

volume_up
Alaska {erisnimi}
EN
EN

Alaska {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Alaska (myös: AK)
FI

Alaska {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Alaska
volume_up
AK {erisnimi} [Amer.eng.] [lyh.]
Alaska

Esimerkkejä "Alaska"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCompare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
Verratkaa Floridaa, Teksasia, Alaskaa, Minnesotaa ja Kaliforniaa: ne ovat hyvin erilaisia.
EnglishAlready, around the Arctic Circle -- this is a famous village in Alaska.
Jo nyt napapiirin ympärillä - tämä on kuuluisa kylä Alaskassa.
EnglishIn northern areas of continents the permafrost is melting at a dramatic rate, especially in central Siberia and Alaska.
Ikirouta pohjoisilla manneralueilla sulaa voimakkaasti, erityisesti Keski-Siperiassa ja Alaskassa.
EnglishIts action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
Sen toimintasuunnitelma pitää ulottaa pohjoiselle alueelle aina Grönlantia ja Alaskaa myöten Barentsinmerestä puhumattakaan.
EnglishI am thinking about Alaska, for example.
EnglishI was walking along the shore in Alaska, and I came across this tide pool filled with a colony of sea anemones, these wonderful eating machines, relatives of coral and jellyfish.
Nuo ihmeelliset ahmatit ovat korallin ja meduusan sukulaisia.
EnglishThe Exxon Valdez oil spill in Alaska more than 18 years ago is an example of a large-scale disaster, the consequences of which are felt to this day.
Exxon Valdezin öljyvuoto Alaskassa yli 18 vuotta sitten on esimerkki laajamittaisesta katastrofista, jonka seuraukset näkyvät tähän päivään saakka.
EnglishThis reflection is reducing constantly, causing a rise in the temperature of the planet and of the polar area as a whole across a 1500-metre zone within Canada, Russia and Alaska.
Heijastuminen vähenee jatkuvasti, mikä nostaa planeetan ja koko napa-alueen lämpötilaa 1500 metrin vyöhykkeellä Kanadassa, Venäjällä ja Alaskassa.
EnglishWith respect to herring, we agree that the tariff suspension should be turned into an annual quota, and we accept the recommendations for cod, Alaska pollack and shrimp.
Sillin osalta olemme sitä mieltä, että tariffien suspendointi pitäisi muuttaa vuosikiintiöksi, ja toivomme turskaa, lyyraturskaa ja jokikatkaa koskevia suosituksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Alaska":

Alaska