"alarmist" - Suomenkielinen käännös

EN

"alarmist" suomeksi

EN

alarmist {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "alarmist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI feel, however, that the tone is excessively alarmist and I will tell you why.
Mielestäni sen sävy on kuitenkin liiankin pelkoa lietsova, ja kerron teille syyn.
EnglishIt is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Minulla ei ole mielessäni suuronnettomuutta, eikä tarkoitukseni ole lietsoa pelkoa.
EnglishPolicies relating to climate change are based to a large extent on alarmist ideologies.
Ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka perustuu suurelta osin pelkoa herättäviin ideologioihin.
EnglishBut above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.
Mutta ennen kaikkea älkäämme menkö liian pitkälle ja kuulostako pelon lietsojilta tässä asiassa.
EnglishWho among us will be able to check whether these alarmist forecasts have proved accurate in 2050?
Kuka meistä on tarkistamassa, pitävätkö nämä hälyttävät ennustukset paikkansa vuonna 2050?
EnglishI agree that some of the predicted price rises may be alarmist, but there will be price rises.
Olen samaa mieltä siitä, että jotkin ennakoidut hinnannousut voivat olla liioiteltuja, mutta hinnat nousevat joka tapauksessa.
EnglishThat is alarmist talk to which I do not subscribe.
EnglishI do not feel that we are being alarmist here.
EnglishNext, it taught us how to completely disguise a lack of judgment with alarmist speeches and arm waving.
Toiseksi tämä epidemia opetti meille, miten pätevyyden puute voidaan täysin peittää pelkoa lietsovilla puheilla ja hosumisella.
EnglishThe rapporteur is unnecessarily alarmist regarding the consequences of the euro as a parallel currency for the pre-in countries.
Esittelijä on tarpeettomasti huolissaan rinnakkaisvaluuttana käytettävän euron vaikutuksista poikkeusmaissa.
EnglishOnly a few years ago, anyone who mentioned these matters was dismissed as being utopian, alarmist and even a little mad.
Vain muutama vuosi sitten näistä asioista puhunutta henkilöä pidettiin utopistisena, pahanilmanlintuna ja jopa vähän hulluna.
EnglishI do not want to be alarmist in any way but the fact that the British Government has already acted is something which should be taken into consideration.
En halua pelotella mitenkään, mutta se, että Britannian hallitus on ryhtynyt jo toimiin, pitäisi ottaa huomioon.
EnglishIn view of these statistics it is no good to bury our heads in the sand like an ostrich and wait to see what happens and nor must we be alarmist.
Näiden tilastojen osalta emme voi työntää päätämme pensaaseen ja odottaa mitä tapahtuu. Emme myöskään saa lietsoa pelkoa.
EnglishThe report tries to be neither unduly alarmist, nor too complacent about the situation of pension systems.
Raportin tarkoituksena ei ole aiheuttaa turhaa levottomuutta, mutta siinä ei ole tarkoitus myöskään osoittaa liiallista tyytyväisyyttä eläkejärjestelmien tilaan.
EnglishWe could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Emme kuitenkaan voineet hyväksyä tätä nimenomaista tekstiä, koska etenkin johdanto-osan kappaleiden sävy on puolueellinen ja pelkoa lietsova.
EnglishIt is these irregularities that give rise to alarmist headlines when we are presented with the Court of Auditors' report on an annual basis.
Juuri nämä sääntöjenvastaisuudet antavat aihetta hälyttävään otsikointiin, silloin kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus esitellään meille.
EnglishThe scientific reports concerning the current biomass of bluefin tuna are alarmist: uncontrolled industrial-scale fishing has severely eroded stocks.
Tonnikalan nykyistä biomassaa koskevat tieteelliset raportit ovat hälyttäviä: hallitsematon teollinen kalastus on kuluttanut kantaa armottomasti.
EnglishThe alarmist and often factually incorrect reporting by some newspapers does not do justice to the efforts being undertaken to put things right.
Joidenkin lehtien levottomuutta herättävät ja usein perusteettomat tiedot eivät tee oikeutta sille, miten paljon vaivaa on nähty asioiden korjaamiseksi.
EnglishThey believe that current changes are within the normal historic range, and that predictions of future warming are exaggerated and alarmist.
Heidän mukaansa nykyiset muutokset ovat historiallisesti tarkasteltuna tavanomaisissa rajoissa ja tulevan lämpenemisen ennusteet liioiteltuja ja pelkoa lietsovia.
EnglishOur role is not to be alarmist nor to think of the arrival of the euro as the very opportunity for deceit all the European mafias are eagerly awaiting.
Meidän tehtävämme ei ole soitella hälytyskelloja ja kuvitella, että euron käyttöönotto voi olla kaikkien kansainvälisten mafioiden odottama tilaisuus petkuttaa meitä.