EN

alarmed {adjektiivi}

volume_up
I understand that the Swedish Presidency is alarmed by it.
Käsittääkseni puheenjohtajavaltio Ruotsi on huolestunut ehdotuksesta.
I am alarmed at the increasing unemployment among young people.
Olen huolestunut kasvavasta nuorisotyöttömyydestä.
Who has not been alarmed at the sight of increasingly overcrowded sporting calendars?
Kukapa ei olisi ollut huolestunut urheilijoiden aikatauluista, jotka ovat liian tiukkoja?
Every Member present in this Chamber must be alarmed at the fact that deadlock remains in place.
Jokaisen parlamentin jäsenen on oltava levoton siitä, että umpikujasta ei päästä pois.
I am particularly alarmed by the violence exerted by the police force against peaceful demonstrators.
Olen erityisen levoton sen väkivallan vuoksi, jota poliisi on käyttänyt rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.
alarmed (myös: scared)
Mrs Peel, who was pregnant at the time, was alarmed to find that she was being denied therapies and treatment by the local health authority simply because of where she lived.
Peel, joka oli tuolloin raskaana, oli pelästynyt todetessaan, että paikallinen terveysviranomainen epäsi häneltä hoidot pelkästään hänen asuinpaikkansa vuoksi.

Esimerkkejä "alarmed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIndeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
Komissio on todellakin huolissaan siitä, miten nopeasti tämä asia käsiteltiin.
EnglishThe way the Ministerial Meeting of the Intergovernmental Conference started alarmed us.
Hallitustenvälisen konferenssin ministerikokouksen alku sai meidät huolestumaan.
EnglishI do not think that anyone in Iran should be alarmed about letting the people choose.
En usko, että kenenkään Iranissa on syytä huolestua, vaikka kansa saisikin päättää.
EnglishI am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
Siksi olen sitäkin huolestuneempi yrityksestä laatia uusia syrjiviä ehtoja.
EnglishWe are all alarmed too at the danger of the conflict spreading to neighbouring countries.
Olemme kaikki myös huolissamme siitä vaarasta, että konflikti leviää naapurimaihin.
EnglishWe are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Olemme huolestuneita PKK:n ilmoituksesta, että se haluaa päättää tulitauon.
EnglishWho has not been alarmed at the sight of increasingly overcrowded sporting calendars?
Kukapa ei olisi ollut huolestunut urheilijoiden aikatauluista, jotka ovat liian tiukkoja?
EnglishI am alarmed by the values of these chemicals measured in both marine and freshwater fish.
Olen erittäin huolissani sekä meri- että järvikaloissa mitatuista kemikaaliarvoista.
EnglishWe should therefore not be too alarmed, but we do need to take action.
Siksi ei ole syytä liialliseen huoleen, mutta toimia silti tarvitaan.
EnglishEvery Member present in this Chamber must be alarmed at the fact that deadlock remains in place.
Jokaisen parlamentin jäsenen on oltava levoton siitä, että umpikujasta ei päästä pois.
EnglishIn other words, we are disappointed, disappointed and alarmed.
On sanomattakin selvää, että olemme pettyneitä, pettyneitä ja huolestuneita.
EnglishThey are disillusioned and alarmed by the possibility that they will be cut out of the job market.
He ovat pettyneitä ja huolestuneita mahdollisuudesta joutua syrjään työmarkkinoilta.
EnglishFirst and foremost, we should not be alarmed at the current price rises.
Ennen kaikkea emme saisi huolestua nykyisistä hinnankorotuksista.
EnglishAt first the term 'flexicurity' frightened people, alarmed them.
Ensin joustoturvan käsite pelotti ihmisiä ja sai heidät varuilleen.
EnglishAmnesty International, for example, is still alarmed at this situation, even after the elections.
Esimerkiksi Amnesty International on jatkuvasti hälyttänyt vaalien jälkeen tästä tilanteesta.
EnglishI am alarmed at the continuing ban on fish meal in ruminant feeds by the Commission.
Olen huolissani siitä, että komission kielto käyttää kalajauhoa märehtijöiden ravintona on edelleen voimassa.
EnglishI understand that the Swedish Presidency is alarmed by it.
Käsittääkseni puheenjohtajavaltio Ruotsi on huolestunut ehdotuksesta.
EnglishI am quite alarmed at some of the amendments adopted today.
Olen hyvin huolissani joistakin tänään hyväksytyistä tarkistuksista.
English. - (FR) Two things alarmed me in the Deprez report on terrorism.
kirjallinen. - (FR) Kaksi asiaa Deprez'n laatimassa terrorismia koskevassa mietinnössä huolestuttivat minua.
EnglishAlarmed residents are putting their trust in the European institutions, especially Parliament and the Commission.
Huolestuneet asukkaat turvautuvat EU:n toimielimiin, erityisesti parlamenttiin ja komissioon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alarm":

alarm
alarm system