"airspace" - Suomenkielinen käännös

EN

"airspace" suomeksi

EN

airspace {substantiivi}

volume_up
airspace (myös: air space)
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja hallintojärjestelmämme.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Malli on hallitusten välinen, ja ilmatila kuuluu kansalliseen toimivaltaan.
When will there be an effective common European airspace?
Milloin saadaan tehokas eurooppalainen yhteinen ilmatila?

Esimerkkejä "airspace"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirstly, the military cannot be allowed to continue to dominate European airspace.
Sotilasvoimien ei ensinnäkään voida antaa jatkaa Euroopan ilmatilan hallitsemista.
EnglishSubstantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
Merkittävän suuri osa ilmatilasta on edelleen kielletty sotilasliikenteeltä.
EnglishWhat is needed is a common European airspace and a joint air traffic control system.
Euroopassa tarvitaan yhteistä ilmatilaa ja yhteistä lennonvalvontajärjestelmää.
EnglishWe have appointed a Functional Airspace Blocks (FAB) coordinator, of course.
Olemme tietysti nimittäneet toiminnallisten ilmatilan lohkojen koordinaattorin.
EnglishOne preliminary example is the reference that I made to the single European airspace.
Yksi alustava esimerkki on viittaukseni yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan.
EnglishThe fragmented nature of our airspace management at present is a major problem.
Se lohkoihin hajonnut kuva nykyisen ilmatilan hallinnasta muodostaa vakavan ongelman.
EnglishThe protection of airspace and of flight passengers must be given absolute priority.
Ilmatilan ja lentomatkustajien suojelu on ehdottomasti asetettava etusijalle.
EnglishIn this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
Tässä tapauksessa kaksi maata muodostaisi rajatylittävän ilmatilan lohkon.
EnglishThen we will have to change the system and create the airspace blocks at European level.
Silloin meidän on muutettava järjestelmää ja luotava ilmatilan lohkoja EU:n tasolla.
EnglishWhy have the so-called 'functional airspace blocks' not begun to function?
Miksi niin kutsutut toiminnalliset ilmatilan lohkot eivät alkaneet toimia?
EnglishBetween 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
Vuosina 2002-2006 Guantánamosta siirrettiin 728 henkeä Portugalin ilmatilan kautta.
EnglishThe first of these is the Functional Airspace Block System Coordinator.
Ensimmäinen niistä on toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattori.
EnglishThe fragmentation of European airspace,however, is not the only cause of the delays.
Euroopan ilmatilan jakaminen ei kuitenkaan ole ainoa syy viivästyksiin.
EnglishIt operated in a functional airspace in which operator and regulator were separate.
Se toimi funktionaalisen ilmatilan alueella, jossa toimijat ja sääntelijät olivat erillään.
EnglishMoreover, the military are still not ending their occupation of the airspace.
Armeija ei myöskään vielä ole luopumassa hallitsemastaan ilmatilasta.
EnglishWe are faced with an overcrowded airspace, or should I say a badly managed airspace?
Ilmatilamme on ylikuormitettu, vai onko ilmatilamme huonosti hallittu?
EnglishI believe that functional airspace blocks are the right response to today's challenges.
Mielestäni toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat oikea vastaus tämän päivän haasteisiin.
EnglishWe are calling for the European airspace to only be opened again when there is no risk at all.
Vaadimme, että Euroopan ilmatila avataan vasta, kun riskiä ei enää ole lainkaan.
EnglishThe third point concerns the problem of access to airports and airspace.
Kolmas asia koskee lentokenttien ja ilmatilan käyttömahdollisuuteen liittyvää ongelmaa.
EnglishThis model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Malli on hallitusten välinen, ja ilmatila kuuluu kansalliseen toimivaltaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "airspace":

airspace
English