"airborne" - Suomenkielinen käännös

EN

"airborne" suomeksi

EN

airborne {adjektiivi}

volume_up
airborne (myös: aerial, atmospheric, aero-)
Airborne surveillance of illegal fuel dumping by tankers in the North Sea is a good example of how the military can be used to good effect.
Muun muassa säiliöalusten laittomien päästöjen valvonta ilmasta käsin Pohjanmerellä on hyvä esimerkki armeijan hyödyllisestä panoksesta.

Esimerkkejä "airborne"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThose airlines which have enough equipment and staff are able to get airborne on time.
Ne yhtiöt, joilla on riittävästi laitteistoa ja väkeä, pääsevät helposti ilmaan ajoissa.
EnglishOnly about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
Vain noin 20-30 prosenttia ilmaperäisistä nokihiukkasista syntyy kaupunkien ytimen liikenteessä.
EnglishThe great majority of deaths are due to fine airborne particulates.
Valtaosa kuolemista johtuu hienojakoisista ilmaperäisistä hiukkasista.
EnglishThere's a lot of toxic waste, a lot of things that were dumped there that are now becoming airborne.
Myrkkyjätettä on paljon, ja nyt monet järveen upotetuista jätteistä leviävät ilmaan.
EnglishFor the forests in northern and central Europe, the greatest threats are from airborne forms of pollution.
Pohjois- ja Keski-Euroopassa sijaitsevien metsien pahimpana uhkana ovat ilmansaasteet.
EnglishNo agreement has been reached on safer limits for fine airborne particulates (PM10).
Hienojakoisten ilmassa kantautuvien hiukkasten (PM10) turvallisemmista raja-arvoista ei ole päästy sopimukseen.
EnglishIn Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
Euroopassa energiankäytöstä aiheutuvat ilman pienhiukkaset tappavat jo nyt vuosittain 300 000 henkilöä.
EnglishWe must ensure that Olympic stays airborne.
Meidän on varmistettava, että lentoyhtiö jatkaa toimintaansa.
EnglishThis highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Tämä erittäin tarttuva, ilman mukana kulkeutuva bakteeri voi tartuttaa 10-15 muuta ihmistä ennen oireiden havaitsemista.
EnglishWe should also continue to search for radically innovative solutions, for example, airborne air hubs.
Meidän pitäisi myös jatkaa radikaalienkin innovatiivisten ratkaisujen, esimerkiksi ilmassa toimivien lentoliikenteen solmukohtien, kehittelyä.
EnglishWe need to do more than discuss a few methods of prevention, airborne firefighting teams, insurance issues and claim settlements.
Ei ole tärkeää keskustella vain muutamista ehkäisytoimista, lentolaivueista, vakuutuskysymyksistä ja vahingonkorvaussääntelyistä.
EnglishAirborne surveillance of illegal fuel dumping by tankers in the North Sea is a good example of how the military can be used to good effect.
Muun muassa säiliöalusten laittomien päästöjen valvonta ilmasta käsin Pohjanmerellä on hyvä esimerkki armeijan hyödyllisestä panoksesta.
EnglishThe UN economic sanctions have denied Iraqis spare parts to restore infrastructure, making water and airborne infectious disease rampant.
YK:n taloudelliset sanktiot ovat evänneet Irakilta varaosat infrastruktuurin korjaamiseen, jolloin veden ja ilman välityksellä tarttuvat taudit riistäytyvät käsistä.
EnglishWe must do everything in our power to achieve the smallest possible concentration of different sized airborne particulates in most parts of Europe by 2015.
Meidän on tehtävä voitavamme, jotta suurimmassa osassa Eurooppaa saavutettaisiin vuoteen 2015 mahdollisimman pieni erikokoisten ilmaperäisten hiukkasten pitoisuus.