"air travel" - Suomenkielinen käännös

EN

"air travel" suomeksi

EN

air travel {substantiivi}

volume_up
air travel (myös: flight)

Esimerkkejä "air travel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe continuing growth of air travel is causing pressure on air travel safety.
Lentoliikenteen jatkuva kasvu aiheuttaa paineita lentoliikenteen turvallisuudelle.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Näin karkotamme junamatkustajat lentoyhtiöiden asiakkaiksi keskipitkillä matkoilla.
EnglishWithout it, the railways are at a handicap, particularly in relation to air travel.
Ilman niitä rautatieliikenne on vaikeuksissa erityisesti lentoliikenteeseen nähden.
EnglishWith the increase in air travel, now is the time to set standards on safety.
Lentoliikenteen kasvun myötä on aika ottaa käyttöön turvallisuusstandardit.
EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Etenkin lentomatkustamisesta on tullut halvempaa ja kätevämpää kaikille.
EnglishAir travel today is a tiny area, but one that is growing dynamically.
Lentoliikenne on tällä hetkellä varsin pieni ala, mutta se kasvaa dynaamisesti.
EnglishHowever, this raises the issue of whether body scanners will really make air travel safer.
Herää kuitenkin kysymys, parantavatko henkilöskannerit todella turvallisuutta.
EnglishWe are not in favour of a kerosene tax or including air travel within the VAT system.
Emme kannata kerosiiniveroa tai lentoliikenteen sisällyttämistä arvonlisäverojärjestelmään.
EnglishThe issues at stake are obviously related to the increase in international air travel.
Painopisteenä on selvästi kansainvälisten markkinoiden vahvistaminen.
EnglishThat reduction is the equivalent of less than one year's growth in air travel.
Tämä vähennys vastaa alle vuoden kasvua lentoliikenteen alalla.
EnglishFor example, if you travel by air from London to Brussels it takes only 40 minutes.
Esimerkiksi lento Lontoosta Brysseliin kestää vain 40 minuuttia.
EnglishNonetheless, there were recommendations on important measures, such as air travel.
Päätelmissä esitettiin kuitenkin suosituksia tärkeistä toimenpiteistä, kuten lentomatkustamisesta.
English(DE) I believe that air travel basically requires reorganisation.
(DE) Minun mielestäni koko lentomatkustaminen vaatii uudelleenjärjestelyä.
EnglishIf you have reduced mobility, you should still have access to air travel like anyone else.
Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa lentäen kuin muillakin matkustajilla.
EnglishMass air travel has facilitated unprecedented migratory flows.
Lentomatkailun yleistyminen on mahdollistanut ennennäkemättömät maahanmuuttovirrat.
EnglishThis last report concerns the communication on the protection of passengers who travel by air.
Tämä viimeinen mietintö koskee tiedonantoa lentomatkustajien suojasta.
EnglishAmongst other things, this ensures that air travel is in fact the safest form of transportation.
Tämä takaa muun muassa sen, että lentoliikenne on itse asiassa turvallisin liikennemuoto.
EnglishAlthough we are not experts, we know about air travel and have experience of it.
Vaikkemme olekaan lentomatkustuksen asiantuntijoita, tiedämme siitä paljon ja meillä on siitä kokemuksia.
EnglishAir travel has become cheaper and cheaper over the last few decades.
Lentomatkustamisesta on tullut viime vuosikymmeninä yhä halvempaa.
EnglishTravel advice has had an impact on air travel and tourism in Asia.
Matkailusuositukset ovat vaikuttaneet Aasiaan suuntautuvaan lentomatkustukseen ja turismiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "air travel":

air travel

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air travel" suomeksi

travel substantiivi
air substantiivi
to travel verbi
air conditioning substantiivi
air hole substantiivi
air hammer substantiivi
Finnish
air power substantiivi
Finnish
air bag substantiivi
Finnish
air bladder substantiivi
Finnish