"air traffic control" - Suomenkielinen käännös

EN

"air traffic control" suomeksi

EN

air traffic control {substantiivi}

volume_up
1. Ilmailu
air traffic control
Air traffic control in Europe is still organized nationally.
Lennonjohto Euroopassa hoidetaan yhä edelleen kansallisella tasolla.
It was simply air traffic control that prevented me from being in Strasbourg on time.
Pelkästään lennonjohto esti minua saapumasta Strasbourgiin ajoissa.
Ensimmäinen on lennonjohto.

Esimerkkejä "air traffic control"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat is needed is a common European airspace and a joint air traffic control system.
Euroopassa tarvitaan yhteistä ilmatilaa ja yhteistä lennonvalvontajärjestelmää.
EnglishThe problem is that air traffic control charges cannot be clearly stated in advance.
Ongelmana on, ettei lennonjohdon saamia maksuja voida määrittää tarkasti etukäteen.
EnglishThe opening of a new air traffic control centre in England is four years behind.
Uuden lennonjohtokeskuksen avaaminen Englantiin on neljä vuotta myöhässä.
EnglishEven the United States of America has not privatised its air traffic control agency.
Edes Yhdysvallat ei ole yksityistänyt lennonjohdosta vastaavaa elintään.
EnglishThere are currently 66 national and local air traffic control centres in Europe.
Euroopassa on 66 kansallista ja alueellista lennonvalvontakeskusta.
EnglishEurocontrol is a key coordinator in Europe' s air traffic control system.
Eurocontrolilla on keskeinen koordinointitehtävä Euroopan lentoliikenteen hallinnassa.
EnglishTransponders transmit the aircraft' s code and position to the air traffic control tower.
Transponderit ilmoittavat lennonjohdolle lentokoneen koodin ja sijainnin.
EnglishIf only as a matter of terminology, the air traffic control language used should be English.
Terminologian vuoksi olisi oltava selvää, että liikennöintikielen on oltava englanti.
EnglishIt was simply air traffic control that prevented me from being in Strasbourg on time.
Pelkästään lennonjohto esti minua saapumasta Strasbourgiin ajoissa.
EnglishThere is no doubt that air traffic control delays are a problem.
Ei ole epäilystäkään siitä, että lentoliikenteen viivästymiset ovat ongelma.
EnglishIf there is one area that comes under national jurisdiction, it is European air traffic control.
Euroopan lentoliikenteen valvonta jos mikä kuuluu kansalliseen toimivaltaan.
EnglishIt is a fact that there has been a lack of investment in air traffic control systems.
Tosiasia on, että investoinnit lentoliikenteen valvontajärjestelmiin ovat olleet riittämättömiä.
EnglishIn addition, as far as I know, there are no specific air traffic control hold-ups at borders either.
Minun tietääkseni ei myöskään raja-alueilla ole päällekkäisiä lennonjohtoalueita.
EnglishIt pushes up the cost of air traffic control and leads to expensive delays.
Se tekee lennonjohdosta kalliimman ja aiheuttaa hidastuksia.
EnglishFirstly, air traffic control should, of course, be Europeanised.
Ensimmäinen askel on luonnollisesti lennonjohdon eurooppalaistaminen.
EnglishThese proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
Nämä ehdotukset heikentävät vaatimusta siitä, että englantia on puhuttava kaikkialla lennonjohdon alalla.
EnglishIn an airport, there would be chaos if there were more than one company providing air traffic control.
Lentoasemilla syntyisi kaaos, jos lennonjohtopalvelua tarjoaisi useampi kuin yksi taho.
EnglishThe aspect of air traffic control has also been pointed out.
Esillä on ollut erityisesti myös lentoliikenteen valvonnan näkökohta.
EnglishAir traffic control is a natural monopoly which must be regulated.
Lennonvarmistus on luonnollinen monopoli, jota on säänneltävä.
EnglishI would like to illustrate this with air traffic control, for example.
Haluan tässä yhteydessä viitata esimerkiksi lennonjohtoon.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air traffic control" suomeksi

air substantiivi
traffic substantiivi
control substantiivi