"air space" - Suomenkielinen käännös

EN

"air space" suomeksi

EN

air space {substantiivi}

volume_up
air space (myös: airspace)
As is the case in the railway sector, European air space will be integrated.
Raideliikenteen tapaan myös Euroopan ilmatila yhtenäistetään.
We have worked hard to give the European Union a single air space.
Olemme ponnistelleet kovasti, jotta Euroopan unionilla olisi yhteinen ilmatila.
It would be advisable for air space for the civilian system to be increasingly more available.
Sen sijaan olisi suotavaa, että ilmatila olisi entistä vapaammassa käytössä siviili-ilmailun alalla.

Esimerkkejä "air space"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRestricting the use of military air space would also make a significant difference.
Myös sotilaallisen ilmatilan käytön rajoittamisella olisi merkittävä vaikutus.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Kannatamme myös sitä, että asevoimien on luovutettava osa ilmatilastaan.
EnglishThe Council's common position is a first step on the way to a common European air space.
Neuvoston yhteinen kanta on ensimmäinen askel kohti yhteistä eurooppalaista ilmatilaa.
EnglishWe have worked hard to give the European Union a single air space.
Olemme ponnistelleet kovasti, jotta Euroopan unionilla olisi yhteinen ilmatila.
EnglishThat is how we will succeed in establishing a European air safety space.
Sillä tavoin onnistumme perustamaan turvallisen eurooppalaisen ilmatilan.
EnglishThis will allow management of European air space to be modernised.
Sen ansiosta Euroopan unionin ilmatilan hallinta voidaan nykyaikaistaa.
EnglishAs is the case in the railway sector, European air space will be integrated.
Raideliikenteen tapaan myös Euroopan ilmatila yhtenäistetään.
EnglishWe are faced with an air space that is strongly conditioned by the military systems, even today.
Sotilaalliset järjestelmät rajoittavat edelleen vahvasti ilmatilaa.
EnglishIt would be advisable for air space for the civilian system to be increasingly more available.
Sen sijaan olisi suotavaa, että ilmatila olisi entistä vapaammassa käytössä siviili-ilmailun alalla.
EnglishIt is in the international negotiation of traffic rights that this concept of European air space...
Euroopan ilmatilan käsite on liikennöintioikeuksia koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa...
EnglishCertainly a single European sky would increase the efficiency with which European air space is used.
Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila parantaisi ilman muuta eurooppalaisen ilmatilan käytön tehokkuutta.
EnglishIt is obvious, however, that air transport is not restricted exclusively to European Union air space.
On kuitenkin itsestään selvää, ettei lentomatkustaminen rajoitu yksinomaan Euroopan unionin ilmatilaan.
EnglishThat is why the liberalization of the open sky systems and the ability to liberalize air space are important.
Tästä syystä on tärkeää vapauttaa avoin taivas -järjestelmä ja kyetä vapauttamaan myös ilmatila.
EnglishThat, too, is a major indication of our desire to secure the future of the European air and space industry.
Sekin on merkittävä osoitus halustamme turvata Euroopan ilmailu- ja avaruusteollisuuden tulevaisuus.
EnglishThe only fairly specific information came from statements about the closure of more areas of air space.
Ainoat suhteellisen tarkat tiedot saatiin lausunnoista, jotka koskivat ilmatilan suuren osan sulkemista.
EnglishThere is a need for a single system of air and space reconnaissance and shared telecommunication standards.
Tarvitsemme yhteisen lento- ja avaruusperusteisen tiedustelujärjestelmän sekä yhteiset televiestintästandardit.
EnglishThe Tindemans report also mentions strategic air transport, space intelligence and satellite communications.
Tindemansin mietinnössä mainitaan myös strateginen ilmatilankäyttö, avaruustiedustelu ja satelliittiviestintä.
English(PL) In April, a volcanic eruption caused the complete paralysis of air traffic in European air space.
(PL) Huhtikuussa tapahtunut tulivuorenpurkaus aiheutti täydellisen lentoliikenteen halvaantumisen Euroopan ilmatilassa.
EnglishWe are talking about travel through US air space.
Puhumme matkustamisesta Yhdysvaltojen ilmatilassa.
English. - Although Malta and Gozo are territorially the smallest EU state they have control over extensive air space.
kirjallinen. - (EN) Vaikka Malta ja Gozo ovat alueeltaan pienin EU:n jäsenvaltio, ne valvovat laajaa ilmatilaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "air space":

air space
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air space" suomeksi

space substantiivi
air substantiivi
to space verbi
air conditioning substantiivi
parking space substantiivi
air hole substantiivi
floor space substantiivi
air hammer substantiivi
Finnish
air power substantiivi
Finnish
air bag substantiivi
Finnish