"air-quality" - Suomenkielinen käännös

EN

"air-quality" suomeksi

EN

air-quality {substantiivi}

volume_up
air-quality
Air quality is central to our citizens' health and wellbeing.
Ilmanlaatu on tärkeää kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille.
The poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
Brysselin huono ilmanlaatu lyhentää elinikää seitsemällä kuukaudella.
Air quality in Europe has improved considerably in recent years.
Eurooppalainen ilmanlaatu on parantunut huomattavasti viime vuosina.

Esimerkkejä "air-quality"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is, however, considered in a new Commission proposal on ambient air quality.
Tätä asiaa käsitellään kuitenkin komission uudessa ehdotuksessa ilmanlaadusta.
EnglishFixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
Vain kiinteiden normien avulla on realistista päästä toivotun ilman laadun tasolle.
EnglishAttention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
Huomiota onkin kiinnitettävä myös ilmanlaatua parantavien tekniikoiden edistämiseen.
EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Se ei ole yhteensopiva ensimmäisen ilmanlaatua koskevan johdannaisdirektiivin kanssa.
EnglishWe can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Voimme hyväksyä tarkistuksen 7 vaatimusten tiukentamisesta ilmanlaadun säilyttämiseksi.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Huono ilman laatu vähentää eurooppalaisen elinikää keskimäärin kahdeksalla kuukaudella.
EnglishThe aim of these proposals is to improve air quality and protect human health.
Näiden ehdotusten tavoitteena on parantaa ilman laatua ja suojella ihmisten terveyttä.
EnglishWe are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
Yritämme näin ollen suhtautua kunnianhimoisesti ilmanlaadun parantamiseen.
EnglishHowever, as rapporteur on air quality, I wish to concentrate on two main aspects.
Ilman laatua koskevan mietinnön esittelijänä haluan kuitenkin keskittyä kahteen pääasiaan.
EnglishThis week, we are voting on reports on improving the ambient air quality.
Tällä viikolla äänestämme ilman laadun parantamista koskevista mietinnöistä.
EnglishThis too will bring about progress in improving air quality and public health in Europe.
Myös tällä tavoin edistetään parempaa ilmanlaatua ja kansanterveyttä EU:ssa.
EnglishThere is a risk that the improvements in air quality we all hope for may not be achieved.
On olemassa vaara, että toivomiamme ilmanlaadun parannuksia ei saavutetakaan.
EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Ilmanlaatua koskevissa direktiiveissämme säädetään tämän osalta merkittävistä rajoituksista.
EnglishIt set relatively ambitious aims, and that applies to air quality too.
Siinä asetettiin suhteellisen kunnianhimoisia tavoitteita myös ilmanlaadulle.
EnglishThe compromise puts the EU's future air quality policy on a sound footing.
Kompromissi antaa EU:n tulevalle ilmanlaatupolitiikalle vakaan perustan.
EnglishPoor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
Huono ilmanlaatu kouluissa ja terveydenhuollon laitoksissa aiheuttaa myös vakavia ongelmia.
EnglishUp until now, it is not they who have participated most in the improvement of air quality.
He eivät ole tähän mennessä osallistuneet eniten ilman laadun parantamiseen.
EnglishIt is part of a general endeavour to improve air quality throughout the European Union.
Se on osa pyrkimystä parantaa ilman laatua kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishA disgraceful example has been set by the unfinished air quality directive.
Häpeällinen esimerkki on keskeneräinen ilmanlaatua koskeva direktiivi.
EnglishThe poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
Brysselin huono ilmanlaatu lyhentää elinikää seitsemällä kuukaudella.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air-quality" suomeksi

air substantiivi
quality substantiivi
quality adjektiivi
air conditioning substantiivi
air hole substantiivi
air hammer substantiivi
Finnish
air power substantiivi
Finnish
air bag substantiivi
Finnish
air bladder substantiivi
Finnish
air cargo substantiivi
Finnish