EN

air force {substantiivi}

volume_up
1. Ilmailu
air force
We see, for example, the Belgian Air force in the vicinity.
Esimerkiksi Belgian ilmavoimat on mukana paikan päällä.
They have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
Sen ilmavoimat on yhtä suuri kuin Luftwaffe.
Since the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
Liittoutuneiden ilmavoimat ovat hyökänneet Jugoslavian kohteisiin maaliskuun 24. päivän illasta lähtien.

Esimerkkejä "air force"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI spent about seven years during the Vietnam War flight-testing airplanes for the Air Force.
Vietin seitsemän vuotta Vietnamin sodan aikana koelentäen ilmavoimien lentokoneita.
EnglishA reversal of the US Air Force's decision would be unacceptable.
Yhdysvaltojen ilmavoimien päätöksen kumoamista ei voida hyväksyä.
EnglishSince the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
Liittoutuneiden ilmavoimat ovat hyökänneet Jugoslavian kohteisiin maaliskuun 24. päivän illasta lähtien.
EnglishBut the left wing would oppose any Member State army or air force or navy coming and helping to do that.
Vasemmisto kuitenkin vastustaa jäsenvaltion armeijan tai ilmavoimien tai merivoimien tuloa apuun.
EnglishWe see, for example, the Belgian Air force in the vicinity.
Esimerkiksi Belgian ilmavoimat on mukana paikan päällä.
EnglishMy own constituency of East Anglia has lost Tornado aircrew from Royal Air Force Marham in Norfolk.
Oma Itä-Anglian vaalipiirini on menettänyt Marhamin kuninkaallisten ilmavoimien Tornado-koneita Norfolkissa.
EnglishThe Air Force and Department of Defense have indicated that the KC-45 best meets the USAF's requirements.
Ilmavoimat ja puolustusministeriö ovat ilmoittaneet, että KC-45 täyttää parhaiten ilmavoimien vaatimukset.
EnglishWhen the revised Regulation comes into force, European air passengers will be given significantly better protection.
Kun tarkistettu asetus astuu voimaan, Euroopan lentomatkustajat saavat merkittävästi paremman suojan.
EnglishThey have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
EnglishFirst, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
Ensiksi, tuhotaan Gaddafin ilmavoimat ja jätetään Veli johtaja, kuten hän mielellään itseään kutsuu, halvaantuneeksi.
EnglishThe US Government Accountability Office reviewed the Air Force's evaluation process, not the capabilities of the aircraft.
Government Accountability Officen tarkastus koski ilmavoimien arviointimenettelyä, ei lentokoneen ominaisuuksia.
EnglishThe Accountability Office has requested the Air Force to respond regarding the steps it will take within 60 days of the 18 June announcement.
Tarkastusvirasto on pyytänyt ilmavoimia kertomaan aikomistaan toimista 60 päivän kuluessa 18. kesäkuuta annetusta ilmoituksesta.
EnglishStricter rules coupled with enforcement must be introduced, and stricter rules for all air force units, anywhere in Europe.
On saatava aikaan sekä tiukemmat säännöt että valvonta ja tiukemmat säännöt koskemaan kaikkia ilmavoimien yksiköitä missä tahansa Euroopan alueella.
EnglishI am also puzzled about the role the Greek air force has reportedly had in reviewing the charges as opposed to an independent prosecutor.
Olen myös hämmästynyt siitä, että selontekojen mukaan Kreikan ilmavoimien edustaja on tarkistanut syytökset riippumattoman syyttäjän sijasta.
EnglishThere was no realisation that, in due consideration of the climate characteristics, there ought to have been a genuine air force of water bombers.
Silti kukaan ei ymmärtänyt, että maahan olisi tarvittu sen ilmastollisten erityispiirteiden vuoksi kunnolliset lentosammutusvalmiudet.
EnglishThe US Air Force cannot be permitted to award a contract to, among others, a European consortium, at the same time as a WTO case is being decided.
Yhdysvaltojen ilmavoimien ei anneta tehdä sopimusta muun muassa eurooppalaisen yhteenliittymän kanssa samaan aikaan kun WTO:n tapaus on päätettävänä.
EnglishRussia supplies Armenia with many essential goods, and maintains army and air force bases in the country, including on the border with Turkey.
Venäjä toimittaa Jerevanille monia elintärkeitä tuotteita sekä ylläpitää Armeniassa armeijaa ja ilmavoimien tukiasemia, jotka sijaitsevat Turkin rajalla.
EnglishDespite the Peace Agreement concluded in early January, large parts of North Darfur were deliberately bombarded recently by the Sudanese air force.
Tammikuun alussa tehdystä rauhansopimuksesta huolimatta Sudanin ilmavoimat pommittivat hiljattain tarkoituksellisesti suurta osaa Pohjois-Darfurista.
EnglishSecondly, the Turkish air force has repeatedly and frequently violated Greek air space, forcing the Greek air force into dangerous interceptions.
Toiseksi, Turkin ilmavoimat ovat syyllistyneet toistuviin ja tiheisiin Kreikan ilmatilan loukkauksiin pakottaen Kreikan ilmavoimat vaarallisiin torjuntatoimiin.
EnglishSince the supply lines of North Vietnam passed along its frontier, Laos became the object of bombing, by the American air force, on a staggering scale.
Koska Pohjois-Vietnamin huoltolinjat kulkivat Laosin rajoja pitkin, se joutui amerikkalaisten laajuudeltaan suorastaan tyrmistyttävien ilmapommitusten kohteeksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "air force":

air force
English
air force officer
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air force" suomeksi

air substantiivi
force substantiivi
to force verbi