EN

air conditioning {substantiivi}

volume_up
air conditioning (myös: air-conditioning, climate control)
Vehicles have camera surveillance and air-conditioning, and the animals are loaded using lifts.
Autoissa on kameravalvonta, ilmastointi ja eläimet nostetaan autoon hissillä.
A few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Pari vuotta sitten kenelläkään ei ollut ilmastointia – itse en ole koskaan ostanut autoa, jossa olisi ilmastointi.
In many countries, including my country, the Netherlands, it is actually unnecessary to have or to use air-conditioning.
Monissa maissa – myös kotimaassani Alankomaissa – ilmastointi on itse asiassa tarpeeton.

Esimerkkejä "air conditioning"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt may also be used, for example, for cooling, water purification and air conditioning.
Sitä voidaan käyttää myös muun muassa jäähdytykseen, veden puhdistukseen ja ilmastointiin.
EnglishVehicles have camera surveillance and air-conditioning, and the animals are loaded using lifts.
Autoissa on kameravalvonta, ilmastointi ja eläimet nostetaan autoon hissillä.
EnglishMember States must therefore have the opportunity to discourage air-conditioning in cars.
Jäsenvaltioilla onkin oltava mahdollisuus pyrkiä rajoittamaan ilmastoinnin käyttöä autoissa.
EnglishI do not know whether their disappearance is due to a stomach upset or a problem with the air conditioning.
En tiedä, johtuuko heidän katoamisensa vatsavaivoista vai ilmastoinnin ongelmista.
EnglishA large proportion of emissions of fluorinated greenhouse gases stems from the use of air-conditioning in cars.
Suuri osa fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöistä on peräisin autojen ilmastoinnista.
EnglishOur offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
Toimistoissamme ei ole lämpötilansäätöjärjestelmiä tai erikseen säädettävää lämmitystä tai ilmastointia.
EnglishThe air conditioning system does not appear to be working properly.
Ilmastointijärjestelmä ei ilmeisesti toimi kunnolla.
EnglishPerhaps we should go even further in order to limit the installation of air-conditioning in cars.
Ehkä meidän pitäisi mennä vieläkin pitemmälle rajoittaaksemme ilmastointilaitteiden asentamista autoihin.
EnglishFinally, an essential additional element is the periodic inspection of boilers and air conditioning systems.
Myös lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöllinen tarkastaminen on oleellista.
EnglishIn many countries, including my country, the Netherlands, it is actually unnecessary to have or to use air-conditioning.
Monissa maissa – myös kotimaassani Alankomaissa – ilmastointi on itse asiassa tarpeeton.
EnglishA few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Pari vuotta sitten kenelläkään ei ollut ilmastointia – itse en ole koskaan ostanut autoa, jossa olisi ilmastointi.
EnglishThe four brief points: the first is air conditioning.
Lyhyesti neljä huomiota: ensimmäinen koskee ilmastointia.
EnglishI myself was active and put forward the amendments on air conditioning systems in vehicles in particular.
Itse olin aktiivinen ja tein erityisesti ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä koskevia tarkistusehdotuksia.
EnglishMany people are not aware of the negative impact air-conditioning can have on the environment and our climate.
Monet eivät tiedä, millaisia kielteisiä vaikutuksia ilmastoinnilla voi olla ympäristöön ja ilmastoon.
EnglishThese are refrigeration and air-conditioning installations, mobile air-conditioning installations and foam products.
Niitä ovat jäähdytys- ja ilmastointilaitteet sekä saumaeristeet.
EnglishThis will allow further innovation and development of alternative technologies with regard to air conditioning systems.
Näin mahdollistetaan ilmastointijärjestelmiin liittyvien teknisten vaihtoehtojen jatkokehitys.
EnglishHas the air-conditioning system now been switched off?
Onko ilmastointijärjestelmä nyt kytketty pois päältä?
EnglishIn fact, why impose the installation of an air conditioning system for the transport of animals in Finland or Sweden?
Miksi olisi määrättävä eläinten kuljetuksia koskeva ilmastointijärjestelmä Suomeen tai Ruotsiin?
EnglishThe committee has rejected some of the key proposals from the Commission on mobile air conditioning.
Valiokunta on hylännyt joitakin keskeisiä komission ehdotuksia, jotka koskivat ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä.
EnglishI think it has to do with the air conditioning system.
Luulen, että tämä johtuu ilmastointijärjestelmästä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "air conditioning":

air conditioning

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "air conditioning" suomeksi

conditioning substantiivi
air substantiivi
air hole substantiivi
air hammer substantiivi
Finnish
air power substantiivi
Finnish
air bag substantiivi
Finnish
air bladder substantiivi
Finnish
air cargo substantiivi
Finnish
air conditioner substantiivi
air duct substantiivi
Finnish
air flow substantiivi
Finnish
air force substantiivi
Finnish
air force officer substantiivi
air guitar substantiivi
Finnish
air gun substantiivi
Finnish