EN

air {substantiivi}

volume_up
air (myös: water)
From a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
Direktiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
I think that "palpable brown air" gave a lot of character to the story of Scrooge.
"Ruskehtava ilma" antoi mielestäni huomattavasti pontta Kitupiikin tarinalle.
Unlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
An uneasy air of confrontation has recently arisen between the Communist Government of the Republic of Moldavia and the Romanian-speaking nationalists.
Viime aikoina Moldovan tasavallan kommunistisen hallituksen ja romaniankielisten kansalliskiihkoilijoiden välille on syntynyt ristiriitainen ilmapiiri.

Esimerkkejä "air"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.
Ilmansaasteet ovat astman ja astmakohtausten laukaisijana ensimmäisellä sijalla.
EnglishOther important factors are proper observance of the eight Freedoms of the Air.
Myös lentoliikenteen kahdeksan vapauden asianmukainen noudattaminen on tärkeää.
EnglishToday marks the first anniversary of the terrible air disaster on Lake Constance.
Tänään on Bodensee-järven hirvittävän lento-onnettomuuden ensimmäinen vuosipäivä.
EnglishThe Pollack report concentrates on air pollution as a threat to citizens' health.
Pollackin mietintö kohdistuu kansalaisten terveyttä uhkaaviin ilmansaasteisiin.
EnglishI do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
En halua keskustella kanssanne siitä, millaisia autojen tai ilman pitäisi olla.
EnglishThe growth in air traffic demands more and more guarantees of aviation safety.
Lisääntyvä lentoliikenne vaatii yhä enemmän takuita lentoturvallisuuden suhteen.
EnglishAir-ticket prices should be easy for consumers to understand and transparent.
Lentolippujen hintojen on oltava kuluttajille helposti ymmärrettäviä ja avoimia.
EnglishUnlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.
EnglishWe will thus negotiate a decisive stage in improving the safety of air transport.
Näin pystyisimme ratkaisevalla tavalla parantamaan lentoliikenteen turvallisuutta.
EnglishThis is, however, considered in a new Commission proposal on ambient air quality.
Tätä asiaa käsitellään kuitenkin komission uudessa ehdotuksessa ilmanlaadusta.
EnglishFixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
Vain kiinteiden normien avulla on realistista päästä toivotun ilman laadun tasolle.
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
EU antoi äskettäin samankaltaiset lento- ja rautatieliikennettä koskevat asetukset.
EnglishHe can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
Hän voi myös kertoa, miten hänen lastensa ja lastenlastensa ilma on puhtaampaa.
EnglishAttention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
Huomiota onkin kiinnitettävä myös ilmanlaatua parantavien tekniikoiden edistämiseen.
EnglishMr President, air pollution continues to be a serious problem in Europe.
   . Arvoisa puhemies, ilman pilaantuminen on Euroopassa edelleen vakava ongelma.
EnglishPilots and cabin crew are the key personnel in the air when it comes to safety.
Lentäjät ja matkustamohenkilöstö ovat avainhenkilöitä lentoturvallisuuden kannalta.
EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Lyhyen matkan lentokuljetusten vaihtaminen rautatiekuljetuksiin on välttämätöntä.
EnglishThat issue, however, is only one aspect of the more general problem of air safety.
Tämä on kuitenkin vain yksi puoli yleisemmästä lentoturvallisuuden ongelmasta.
EnglishThis report therefore stresses the need to improve the training of air crew.
Tässä mietinnössä korostetaankin navigointihenkilöstön koulutuksen lujittamista.