"aids" - Suomenkielinen käännös

EN

"aids" suomeksi

FI
FI
volume_up
aid {subst.}
FI
volume_up
aide {subst.}
FI

"aids" englanniksi

EN
volume_up
AIDS {subst.}
EN

aids {monikko}

volume_up
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (
As you know, our motto this year for our HIV/AIDS campaign was 'AIDS - remember me?'
Kuten tiedätte, HIV/aids-kampanjamme motto tänä vuonna oli "Aids - muistatko minut?".
AIDS remains a scourge in Europe, and tuberculosis is resurfacing everywhere.
Aids vaivaa edelleenkin Eurooppaa, ja tuberkuloosi tekee uutta tuloaan kaikkialla.
FI

aids {monikko}

volume_up
Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Kuten tiedätte, HIV/aids-kampanjamme motto tänä vuonna oli "Aids - muistatko minut?".
As you know, our motto this year for our HIV/AIDS campaign was 'AIDS - remember me?'
Aids vaivaa edelleenkin Eurooppaa, ja tuberkuloosi tekee uutta tuloaan kaikkialla.
AIDS remains a scourge in Europe, and tuberculosis is resurfacing everywhere.

Esimerkkejä "aids"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishThe Commission is now investigating suspected state aids to that particular yard.
Komissio tutkii parhaillaan kyseisen tehtaan mahdollisesti saamia valtiontukia.
EnglishIn Europe over 50% of the population believes that you can catch AIDS from a kiss.
Euroopassa yli 50 prosenttia väestöstä uskoo, että aidsin voi saada suutelemalla.
EnglishEfforts to combat diseases linked to poverty, notably AIDS, must be stepped up.
On tehostettava köyhyyteen liittyvien sairauksien ja erityisesti aidsin torjuntaa.
EnglishThe subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
Useat puhujat mainitsivat maailmanlaajuisen aids- ja terveydenhuoltorahaston.
EnglishJust 1% of those infected with HIV/AIDS benefit from antiretroviral treatment.
Ainoastaan prosentti HIV/aids-tartunnan saaneista käyttää retroviruslääkkeitä.
EnglishMr President, combating AIDS is not just a matter of the price of the drugs.
Arvoisa puhemies, aidsin torjunnassa ei ole kyse ainoastaan lääkkeiden hinnasta.
EnglishWhere exactly in the Treaty are the written permissions for these state aids?
Missä Euratom-sopimuksen kohdassa annetaan kirjallinen lupa näihin valtiontukiin?
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Haluan kuitenkin toistaa olevani täysin sitoutunut hivin ja aidsin torjuntatyöhön.
EnglishAIDS remains a scourge in Europe, and tuberculosis is resurfacing everywhere.
Aids vaivaa edelleenkin Eurooppaa, ja tuberkuloosi tekee uutta tuloaan kaikkialla.
EnglishWe also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
Pidämme erityisen tärkeänä myös yhteistä toimintaa aidsia vastaan taistelemiseksi.
EnglishThe Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
Terveysministerien neuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman "Eurooppa aidsia vastaan".
EnglishBy then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.
Silloin syntyy suuria ongelmia aidsin samoin kuin tuberkuloosin torjunnassa.
EnglishFurthermore, I am concerned about the European Union's approach to combating AIDS.
Olen huolissani myös aidsin torjuntaa koskevasta Euroopan unionin lähestymistavasta.
EnglishAIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS on uhka pitkän aikavälin kehitykselle vähintään kymmenessä Afrikan maassa.
EnglishEvery year, two million people die of AIDS and another four million are infected.
Vuosittain 2 miljoonaa ihmistä kuolee AIDSiin ja 4 miljoonaa saa tartunnan.
EnglishWe need to invest in research and trials for the development of AIDS vaccines.
On investoitava tutkimukseen ja testaamiseen, jotta voidaan kehittää aids-rokotteita.
EnglishIn Africa, 10 000 people die every day from AIDS, malaria or tuberculosis.
Afrikassa kuolee joka päivä 10 000 ihmistä aidsiin, malariaan tai tuberkuloosiin.
EnglishThe interminable spread of HIV/AIDS is a cause of major alarm to all of us.
HI-viruksen/aidsin loputon leviäminen on meille kaikille vakava hälytysmerkki.
EnglishThe next item is the statements by the Council and the Commission on Aids.
- Esityslistalla ovat seuraavina neuvoston ja komission julkilausumat aidsista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aid":

aid
aide
Muita sanoja