"aid" - Suomenkielinen käännös

EN

"aid" suomeksi

volume_up
aid {subst.}
FI
FI
FI
volume_up
aide {subst.}
EN

aid {substantiivi}

volume_up
Aid is then always aid to one side which gets used against the other.
Silloin toiselle osapuolelle annettava apu suuntautuu toista osapuolta vastaan.
Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
Kirgisialle annettava apu pitäisi kohdentaa ihmisille eikä tietylle hallitukselle.
Many people believe that aid consists exclusively of humanitarian aid.
Monien mielestä apu koostuu pelkästään humanitaarisesta avusta.

Esimerkkejä "aid"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lissabonin sopimuksessa myös vahvistetaan oikeusperusta humanitaariselle avulle.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Koko maailma tietää ja tunnustaa EU:n humanitaarisen avun keskeisen merkityksen.
EnglishThe EU should completely cease giving structural aid to the rich Member States.
EU:n olisi lakattava kokonaan maksamasta rakennetukia rikkaille jäsenvaltioille.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishWhat we need instead is to put a definitive stop to European aid for businesses.
Sen sijaan meidän on lakkautettava Euroopan unionin yrityksille myöntämät tuet.
EnglishThey were promised more development aid while they are, in fact, receiving less.
Niille luvattiin kehitysavun lisäämistä, vaikka tosiasiassa sitä on vähennetty.
EnglishThere, a total of 150 000 refugees are entirely dependent on international aid.
Siellä oleskelee yhteensä 150 000 pakolaista täysin kansainvälisen avun varassa.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Tietoisuus auttaa tapausten varhaista diagnosointia ja parantaa hoitoon pääsyä.
EnglishSystems which do not comply with these requirements are not an aid, but a threat.
Tietojärjestelmät, jotka eivät täytä vaatimuksia, eivät ole apuväline vaan uhka.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Vielä kerran tukitoimien keskittämisestä heikoimmassa asemassa oleville alueille.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
EnglishIt is particularly unacceptable that this form of this aid is falling in Hungary.
Ei voida hyväksyä varsinkaan sitä, että tämän tuen tämä muoto laskee Unkarissa.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Ranskan Afrikalle antama tuki esimerkiksi pieneni vuosien 2006 ja 2007 välillä.
EnglishI have a suggestion to make as to how our aid might be most effectively targeted.
Minulla on ehdotus siitä, miten voisimme suunnata apumme kaikkein tehokkaimmin.
EnglishThey do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
Niiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
EnglishTo give you an example: we are the global leaders in terms of trade-related aid.
Annan esimerkin: olemme kauppaan liittyvien avustusten suurin tarjoaja maailmassa.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
EnglishEmergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
Hätäapua on annettava silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan ilman mitään ehtoja.
EnglishBut the problem of aid to tobacco producers was not on the agenda of this debate!
Tupakantuottajien tukeminen ei kuitenkaan kuulunut tämänpäiväiseen esityslistaan!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aid":

aid
aide
Muita sanoja
English

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.