"agronomy" - Suomenkielinen käännös

EN

"agronomy" suomeksi

EN

agronomy {substantiivi}

volume_up
agronomy

Esimerkkejä "agronomy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English   – Mr President, wine production in Europe is not merely a matter of applying techniques learnt in a laboratory or in marketing handbooks to the agronomy sector.
   – Arvoisa puhemies, Euroopan viinintuotannossa ei ole kyse vain siitä, että laboratoriossa tai markkinointioppaissa opittuja tekniikoita sovelletaan maataloustieteeseen.
EnglishAt this particular stage of negotiations on the enlargement of Europe, this incident bodes ill for well-regulated agronomy as the basis for protecting Europe's environment and species.
Juuri nyt unionin laajentumiseen liittyvien neuvottelujen aikaan tämä tapaus on huono todiste asianmukaisesta maataloudesta sen ympäristön ja lajien suojelun perustana.
EnglishResearch into agronomy and ecotoxicology, as well as training for farmers, should be used to support new production methods and should be adapted to the specific characteristics of the territories.
Agronomian ja ekotoksikologian tutkimusta sekä viljelijöiden kouluttamista olisi hyödynnettävä uusien tuotantomenetelmien tukemiseksi alueiden ominaispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agronomy":

agronomy