"to agree with" - Suomenkielinen käännös

EN

"to agree with" suomeksi

EN

to agree with {verbi}

volume_up
1. Kielitiede
to agree with

Esimerkkejä "to agree with"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishTherefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
Arvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Tarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
EnglishI do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että meidän on puolustettava unionin etuja.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Olemme samaa mieltä myös siitä, että tietosuojaa tulee vahvistaa joksikin aikaa.
EnglishAnother area where we agree is the need for open and transparent consultations.
Toinen alue, josta me olemme yhtä mieltä, on avointen kuulemisten tarpeellisuus.
EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Emme pääse sopimukseen varsinkaan aihetta koskevien keskustelujen päättämisestä.
EnglishI agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
Olen samaa mieltä siitä, mitä jotkut puhujat ovat sanoneet naisten tilanteesta.
English   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
   Arvoisa puhemies, kannatan ehdottomasti Euroopan kasvualoitteen edistämistä.
EnglishWe agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
Hyväksymme ne, otamme ne huomioon ja pyrimme toteuttamaan niitä myös käytännössä.
EnglishWe tried to persuade the Council of Ministers to agree with us and it did not.
Yritimme saada ministerineuvoston olemaan kanssamme samaa mieltä, eikä se ollut.
EnglishThere is not one male politician who does not agree to the involvement of women.
Politiikassa ei toimi yhtäkään miestä, joka ei kannattaisi naisten osallistumista.
EnglishThe Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi ei olisi riittävän selvä.
EnglishAnyone who looks at the Commission's report can only agree with the rapporteur.
Jos katsoo komission kertomusta, voi vain olla samaa mieltä esittelijän kanssa.
EnglishAll of us, the Commission, the Council and Parliament agree on this situation.
Olemme kaikki, komissio, neuvosto ja parlamentti, yhtä mieltä tästä tilanteesta.
EnglishIt is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Siitä olemme samaa mieltä, mutta nykyinen Algerian hallitus ei pysty siihen yksin.
EnglishUnfortunately, I must say that I do not agree with all of the conclusions reached.
Valitettavasti minun on sanottava, etten kannata kaikkia tehtyjä johtopäätöksiä.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
EU:n ei kuitenkaan pitäisi mielestämme rahoittaa Via Baltica -valtatiehanketta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to agree with" suomeksi

with prepositio
to deal with verbi
to begin with adverbi
Finnish
to play havoc with verbi
to do away with verbi
to go with verbi
Finnish
to confer with verbi
Finnish
to part with verbi
Finnish
to get on with verbi
Finnish