"agora" - Suomenkielinen käännös

EN

"agora" suomeksi

FI

"agora" englanniksi

EN
EN

agora {substantiivi}

volume_up
agora
Despite the present use of the word 'agora' to mean market, the Ancient Agora in Athens has its place in history for another reason.
Vaikka nykyään sanalla "agora" tarkoitetaan toria, Ateenan Agora on jäänyt historiaan aivan muista syistä.
A stronger Europe and a better world and, as Cardoso Pires might have said: E agora, José?
Portugalilainen kirjailija Cardoso Pires olisikin saattanut kysyä: "E agora, José?"
I should also mention Agora, Parliament's forum with civil society, which is making history and is a really important instrument.
Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Agora, parlamentin yhteisfoorumi kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka tekee historiaa ja on todella tärkeä väline.
FI

agora {substantiivi}

volume_up
agora (myös: tori, kokouspaikka)
Vaikka nykyään sanalla "agora" tarkoitetaan toria, Ateenan Agora on jäänyt historiaan aivan muista syistä.
Despite the present use of the word 'agora' to mean market, the Ancient Agora in Athens has its place in history for another reason.
Portugalilainen kirjailija Cardoso Pires olisikin saattanut kysyä: "E agora, José?"
A stronger Europe and a better world and, as Cardoso Pires might have said: E agora, José?
Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Agora, parlamentin yhteisfoorumi kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka tekee historiaa ja on todella tärkeä väline.
I should also mention Agora, Parliament's forum with civil society, which is making history and is a really important instrument.

Esimerkkejä "agora"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe take seriously the proposals for practical measures such as Agora, which are extremely important.
Suhtaudumme vakavasti Agoran tapaisiin käytännön ehdotuksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä.
EnglishI forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.
Unohdin mainita agoraa koskevan artiklan, jonka isinä voidaan pitää Costas Botopoulosta ja Gérard Onestaa.
EnglishA stronger Europe and a better world and, as Cardoso Pires might have said: E agora, José?
Tarvitsemme vahvemman Euroopan ja paremman maailman. Portugalilainen kirjailija Cardoso Pires olisikin saattanut kysyä: "E agora, José?"
EnglishDespite the present use of the word 'agora' to mean market, the Ancient Agora in Athens has its place in history for another reason.
Vaikka nykyään sanalla "agora" tarkoitetaan toria, Ateenan Agora on jäänyt historiaan aivan muista syistä.
EnglishI should also mention Agora, Parliament's forum with civil society, which is making history and is a really important instrument.
Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Agora, parlamentin yhteisfoorumi kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka tekee historiaa ja on todella tärkeä väline.
EnglishI am referring in this instance to initiatives such as Europe by Satellite, Citizens' Agora and other citizen forums on various topics.
Viittaan tässä yhteydessä Europe by Satellite -hankkeen, Agora-kansalaisfoorumin ja muiden eri aiheista järjestettyjen kansalaisfoorumien kaltaisiin aloitteisiin.
EnglishI do hope, though, that we will be able to come to a joint resolution on the adjustment of the financial framework before the treaties are formally signed on the Agora in Athens.
Toivon kuitenkin, että saamme aikaan yhteisen päätöksen rahoituskehyksen mukautuksesta, ennen kuin sopimukset allekirjoitetaan virallisesti Ateenan kokouksessa.
EnglishThe President-in-Office of the Council has said that we are going to hold this event next week in the Agora in Athens, which reflects democracy and the market - which is where we began.
Neuvoston puheenjohtaja totesi, että juhlimme ensi viikolla tätä tapahtumaa Ateenan Agorassa. Paikka kuvastaa demokratiaa ja markkinoita, jotka ovat Euroopan perusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agora":

agora
Muita sanoja