"to agonise" - Suomenkielinen käännös

EN

"to agonise" suomeksi

EN

to agonise {verbi}

volume_up
1. Britannian-englanti
to agonise (myös: to sweat)
We tend to agonise for months over this or that amendment, but often put no effort into finding out whether the legislation has had its desired effect.
Meillä on tapana tuskailla kuukausien ajan yhden jos toisenkin muutoksen kanssa, mutta emme useinkaan pyri millään tavoin selvittämään, onko lainsäädännöllä toivotunlaisia seurauksia.

Esimerkkejä "to agonise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut we have had to agonise over some of the amendments, including those on the liability of intermediary providers.
Meille tuottavat kuitenkin jonkin verran päänkivistystä eräät tarkistukset, jotka koskevat muun muassa välittäjänä toimivien palvelun tarjoajien vastuuta.
EnglishThis diminishes the credibility of the institutions, but perhaps the Council or the Member States feel they cannot agonise too much about this.
Tämä heikentää toimielinten uskottavuutta, mutta ehkä neuvosto tai jäsenvaltiot katsovat, etteivät ne voi vaivata päätään liikaa tällä asialla.
EnglishYoung people agonise over jobs; and then worry about being sacked and having to find another job and, at the end, about their pensions and insurance.
Nuoret kamppailevat epätoivoisesti työpaikoista ja ovat sitten huolissaan potkujen saamisesta ja uuden työpaikan hankkimisesta sekä lopulta eläkkeistään ja vakuutuksistaan.
EnglishWe tend to agonise for months over this or that amendment, but often put no effort into finding out whether the legislation has had its desired effect.
Meillä on tapana tuskailla kuukausien ajan yhden jos toisenkin muutoksen kanssa, mutta emme useinkaan pyri millään tavoin selvittämään, onko lainsäädännöllä toivotunlaisia seurauksia.
EnglishBut, also in the past nine years, we have had to agonise over so-called crises, such as the resignation of the Santer Commission and the rejection of the Constitutional Treaty.
Mutta kuluneiden yhdeksän vuoden aikana meidän on täytynyt kärsiä niin kutsutuista kriiseistä, kuten Santerin komission irtisanoutuminen tai perustuslaillisen sopimuksen hylkääminen.