"ago" - Suomenkielinen käännös

EN

"ago" suomeksi

volume_up
ago {prep.}
FI

EN ago
volume_up
{prepositio}

ago
volume_up
sitten {prep.}
One year ago, 11 months ago, 10 months ago - yours was an isolated voice.
Vuosi sitten, 11 kuukautta sitten, 10 kuukautta sitten - olitte mielipiteinenne yksin.
And we found it right over here three seconds ago -- the previous one, six seconds ago.
Löysimme sen kolme sekuntia sitten ja edellisen kuusi sekuntia sitten.
Two years ago it would have been impossible; a year ago it was difficult.
Tämä olisi ollut mahdotonta kaksi vuotta sitten ja erittäin hankalaa vielä vuosi sitten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ago":

ago
English

Esimerkkejä "ago"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor many people war was a very long time ago and they take peace for granted.
Sota on monille hyvin kaukainen asia, ja monet pitävät rauhaa itsestään selvänä.
EnglishI am delighted to state that Mr Deprez has adopted the same stance a moment ago.
Arvoisat kollegat, voin todeta ilokseni, että Deprez otti juuri saman kannan.
EnglishAs Mr Bernd Lange stated a moment ago, the substitution principle is essential.
Kuten kollega Bernd Lange juuri sanoi, niin korvaamisperiaate on olennainen.
EnglishJust a few years ago there were particularly cruel cases of torture in Kosovo.
Esimerkiksi itäisen Keski-Eurooppan osalta tilanne on onneksi kuitenkin parantunut.
EnglishA short time ago, Colombia elected a new government - senate and parliament.
Kolumbiaan valittiin aivan hiljattain uusi parlamentti - senaatti ja parlamentti.
EnglishLadies and gentlemen, we have just discussed this problem a short while ago.
. (DE) Arvoisat kollegat, olemme keskustelleet tästä ongelmasta aikaisemminkin.
EnglishThat is a long time ago in historical terms, and therefore we have to make an effort.
Siitä on pitkä aika historiaa ajatellen, ja meidän on siksi ryhdyttävä toimiin.
EnglishI repeat what I have said a moment ago: the proposals for self-regulation are too late.
Toistan sen, mitä juuri sanoin: ehdotukset itsesäätelystä tulevat liian myöhään.
EnglishMr President, as long ago as 1994, Parliament tried to get drift nets banned.
Arvoisa puhemies, parlamentti pyysi jo vuonna 1994 ajoverkkojen kieltämistä.
EnglishWe adopted these, as Mr Ullmann has just said, as long ago as February 1994.
Mehän päätimme niin - niin kuin edustaja Ullmannkin sanoi - helmikuussa 1994.
EnglishIt is an institutional problem, as the rapporteur, Mrs Gröner, pointed out a moment ago.
Kyse on institutionaalisesta ongelmasta, kuten esittelijä Gröner äsken mainitsi.
EnglishMr President, almost two years ago, we adopted the Charter of Fundamental Rights.
Arvoisa puhemies, perusoikeuskirjan hyväksymisestä on pian kaksi vuotta.
EnglishOur group has, with conviction, supported the motion that was rejected a moment ago.
Ryhmämme kannatti vakaumuksella epäluottamuslausetta, joka äsken hylättiin.
English   Hiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
   . Tänä kesänä tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun atomipommi tuhosi Hirošiman.
EnglishMr President, we are in exactly the same situation as we were six years ago.
Arvoisa puhemies, olemme tilanteessa, jossa olemme olleet nyt kuusi vuotta.
English4:29 Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal.
4:29 Äskettäin setäni sanoi, että hän oli tarjonnut kuusivuotiaalle serkulleni muroja.
EnglishAlthough this Regulation was adopted some years ago, it is not always implemented.
Tätä asetusta, vaikka se onkin vanha, ei ole vieläkään pantu täytäntöön.
EnglishMr Watts spoke of the problems of ten years ago on the Herald of Free Enterprise .
Watts puhui Herald of Free Enterprisea koskevista kymmenen vuoden takaisista ongelmista.
EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Ei ole kauan siitä, kun päättäjät yleensä kaihtoivat globalisaatiota.
EnglishThe figures from today are exactly the same as the figures from 20 years ago.
Tämänhetkiset luvut ovat täsmälleen samat kuin 20 vuoden takaiset luvut.