"agnostic" - Suomenkielinen käännös

EN

"agnostic" suomeksi

EN agnostic
volume_up
{substantiivi}

1. Uskonto

agnostic
I think that generally an 'agnostic' would be the most correct description of my state of mind."
Minusta agnostikko yleisesti kuvaisi parhaiten ajatteluani.
Darwin himself preferred "agnostic" -- and not only out of loyalty to his friend Huxley, who coined the term.
Darwin suosi sanaa agnostikko -- eikä yksin lojaaliudesta ystäväänsä Huxley´tä kohtaan, joka termin sepitti.
"'Agnostic,'" retorted Aveling, "was simply 'atheist' writ respectable, and 'atheist' was simply 'agnostic' writ aggressive."
"Agnostikko", tokaisi Aveling, "olisi pelkkä kunnialliseksi leimattu ateisti, ja ateisti olisi pelkkä aggressiiviseksi leimattu agnostikko.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agnostic":

agnostic

Esimerkkejä "agnostic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat may or may not be true - some of us are at the very least agnostic on that point.
Voi olla, että näin on - jotkut meistä suhtautuvat tähän lievästi sanottuna kyynisesti.
EnglishFor these reasons we should maintain an agnostic, critical position.
Näistä syistä meidän pitäisi pysyä kriittisinä ja puolueettomina.
English22:55 So, my friend is strictly agnostic about the tooth fairy, but it isn't very likely, is it?
22:55 Niinpä ystäväni on jyrkkä hammaskeijuagnostikko, Mutta eihän se ole kovinkaan todennäköinen?
English23:23 The list of things which we strictly have to be agnostic about doesn't stop at tooth fairies and teapots.
23:23 Luettelo niistä asioista, joista meidän jyrkästi katsoen tulee olla agnostikkoja, ei pääty hammaskeijuihin ja teekannuihin.
English23:50 But we don't bother to say so, and this is why my friend uses "tooth fairy agnostic" as a label for what most people would call atheist.
23:50 Mutta emme vaivaudu sanomaan sitä ja tästä syystä ystäväni käyttää ilmausta hammaskeijuagnostikko kuvaamaan sitä mitä useimmat kutsuisivat ateistiksi.
EnglishThe rise in religious intolerance and fanaticism jeopardises a fundamental freedom, freedom of belief for all, whether they are religious or agnostic.
Uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja fanatismin nousu vaarantaa yhden perusvapauden, uskonvapauden, joka kuuluu kaikille, niin uskovaisille kuin agnostikoille.
EnglishNonetheless, if we want to attract deep down atheists to come out publicly, we're going to have find something better to stick on our banner than "tooth fairy" or "teapot agnostic."
Kaikesta huolimatta, jos haluamme houkutella sydämeltään ateisteja julkisuuteen, meidän pitää keksiä jotain parempaa laitettavaksi banneriimme kuin hammaspeikko- tai teekannuagnostikko.