EN

aggressively {adverbi}

volume_up
aggressively

Esimerkkejä "aggressively"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
Toivon, että edistämme asiaa varsin painokkaasti tulevien kuukausien aikana.
EnglishI'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.
Puhun vähän liian aggressiivisesti tai jotain, joten hidastin puhettani.
EnglishIt seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Minusta näyttää siltä, että monet muut valtiot edistävät omia etujaan hyvinkin aggressiivisesti.
EnglishThat establishment recently reacted aggressively once again.
Järjestelmän edustajat reagoivat äskettäin hyökkäävästi jälleen kerran.
EnglishPhotographic evidence of police behaving aggressively towards the protestors has also been published.
Poliisin aggressiivisesta käytöksestä mielenosoittajia kohtaan on myös julkaistu valokuvia.
EnglishWe need to stress this more and more as we seem lost amid aggressively expanding markets.
Tätä on korostettava entistä enemmän, koska tuntuu siltä, että eksymme tehokkaasti laajentuvien markkinoiden sekaan.
EnglishIf Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
Jos Georgiaa provosoidaan, se ei missään tapauksessa saa mennä tähän ansaan ja reagoida aggressiivisesti.
EnglishThe new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
Yhdysvaltojen uudessa maatalouspolitiikassa tavoitteena on lähes hyökkäävä kehittäminen ja laajentaminen.
EnglishI would also draw the Commission's attention to the many computer games which encourage children to behave aggressively.
Pyydän komissiota kiinnittämään huomiota myös niihin moniin tietokonepeleihin, jotka saavat lapset käyttäytymään aggressiivisesti.
EnglishThe recent demonstrations that call for the restoration of the constitutional order were aggressively suppressed on a grand scale.
Hiljattain pidetyt mielenosoitukset, joissa vaadittiin perustuslaillisen järjestyksen palauttamista, tukahdutettiin aggressiivisesti.
EnglishThis constitutes unfair competition as regards the absorption of advertising allocations, for example, where this directive is most aggressively violated.
On kyse vääristyneestä kilpailusta esimerkiksi mainosrahojen hankinnassa, jossa tätä ohjetta pahiten poljetaan.
EnglishThe reason why these raw materials will no longer be available should have been discussed more thoroughly and questioned more aggressively.
Siitä, miksi raaka-aineet loppuvat, olisi pitänyt keskustella perusteellisemmin, ja syitä olisi pitänyt kyseenalaistaa voimakkaammin.
EnglishAnother issue on which the Commission should intervene more aggressively is the fight against counterfeiting and the protection of intellectual property rights.
Komission olisi puututtava nykyistä ponnekkaammin myös väärennösten estämiseen sekä immateriaalioikeuksien suojeluun.
EnglishIf your count is much higher than your opponent's, you might want to play more aggressively than if your pip count was lower.
Jos oma määräsi on paljon suurempi kuin vastustajan, sinun kannattaa ehkä pelata aggressiivisemmin kuin tilanteissa, joissa oma pipsien määräsi on pienempi.
EnglishWhy do you not establish a partnership with China and India and beef it up with financial resources so that we can really do this together aggressively?
Miksette perusta kumppanuutta Kiinan ja Intian kanssa ja osoita siihen riittävästi varoja, jotta voimme ryhtyä yhdessä voimaperäisiin toimiin?
EnglishThe lack of a common EU policy in this sphere is being aggressively exploited by Russia, with most EU Member States taking a passive stance.
Venäjä käyttää hyväkseen sitä, että EU:lla ei ole yhteistä politiikkaa tällä alalla, ja useimmat EU:n jäsenvaltiot suhtautuvat tilanteeseen passiivisesti.
EnglishI have also complained about the regulatory minimalism which the Commission has displayed, instead of using this interface aggressively.
Olen myös valittanut sääntöjen asettamisen niukkuudesta, jota komissio on avoimesti osoittanut sen sijaan, että se käyttäisi tätä leikkauskohtaa päättäväisesti hyväkseen.
EnglishA strong bargaining position is for me the same as aggressively helping European farmers to obtain a reasonable share of an increasing world market.
Vahva neuvotteluasema merkitsee minusta samaan kuin hyökkäävän kannan omaksuminen, jotta eurooppalainen maatalous saisi itselleen kohtuullisen osan kasvavista maailmanmarkkinoista.
EnglishIn the case of the Commission, though, I will make an exception for Commissioner Gradin, who personally takes a very different view and deals very aggressively with Parliament.
Nyt haluaisin tehdä eron komission ja komission jäsenen Gradinin välille, sillä hän on henkilökohtaisesti aivan eri mieltä ja suhtautuu parlamenttiin erittäin hyökkäävästi.
EnglishIt is indeed important that we improve information about the advantages of moderate and responsible wine consumption and that we promote opportunities in third countries more aggressively.
On todellakin tärkeää, että parannamme tiedottamista kohtuullisen ja vastuullisen viininkulutuksen eduista ja että edistämme voimallisemmin kolmansissa maissa olevia mahdollisuuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggressively":

aggressively
English
aggressive
aggression
aggressiveness