EN

aggression {substantiivi}

volume_up
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Heidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia.
That aggression has been made manifest in all kinds of acts, including terrorist acts, which have been condemned by the international community.
Hyökkäys on ilmennyt monenlaisina toimina, myös terroritekoina, jotka kansainvälinen yhteisö on tuominnut.
His meaning was that aggression against one Member State - in this case Estonia - represents aggression against the whole European Union.
Hän tarkoitti sitä, että hyökkäys yhtä jäsenvaltiota - tässä tapauksessa Viroa - vastaan merkitsee hyökkäystä koko Euroopan unionia vastaan.
aggression (myös: aggressiveness)
Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Aggressiivisuus kouluissa, joko oppilaiden tai heidän vanhempiensa, on lisääntymässä.
Violence against children and the increase in aggression among children are grounds for justifiable concern.
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja lasten lisääntyvä aggressiivisuus ovat perusteltuja huolenaiheita.
Moreover, crime is increasingly being characterised by growing aggression, which increases the public perception of the lack of security.
Lisäksi rikollisuudelle on yhä tyypillisempää yhä suurempi aggressiivisuus, mikä saa kansalaiset tuntemaan itsensä entistäkin turvattomimmiksi.
For during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
Talouskriisin aikana romaneihin kohdistuva vihamielisyys on nimittäin lisääntynyt.
Mr President, this House has, on numerous occasions, debated issues in this House related to Cyprus, Turkey and the problems caused by the Turkish aggression against Cyprus.
Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on keskustellut istunnoissaan moneen kertaan Kyproksesta, Turkista ja ongelmista, joita Turkin vihamielisyys Kyprosta kohtaan on aiheuttanut.
aggression
aggression

Esimerkkejä "aggression"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishContemptible, discreditable processes have been used to justify this aggression.
Tämän hyökkäyksen oikeuttamiseksi on käytetty halveksittavia ja häpeällisiä toimia.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Kuinka monta esimerkkiä ulkoisesta puuttumisesta ja vihamielisyydestä se antaa?
EnglishThis aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Näitä väkivaltaisuuksia ei hoideta Unkarissa asianmukaisesti, ja se on tuomittavaa.
EnglishFor during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
Talouskriisin aikana romaneihin kohdistuva vihamielisyys on nimittäin lisääntynyt.
EnglishHe brought shame upon himself when he presented a report justifying aggression.
Hän häpäisi itsensä esitellessään raportin, jossa perusteltiin hyökkäystä.
EnglishThe sections built beyond the 1967 borders amount to an act of aggression.
Ne turvamuurin osat, jotka ylittävät vuoden 1967 rajat, merkitsevät hyökkäystä.
EnglishAggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Aggressiivisuus kouluissa, joko oppilaiden tai heidän vanhempiensa, on lisääntymässä.
EnglishIn their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Heidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia.
EnglishOnly together will we be able to stop Korea from uncontrolled aggression.
Vain yhdessä onnistumme estämään Koreaa ryhtymästä silmittömään hyökkäykseen.
EnglishReconciliation after aggression has always resulted in tragedy, especially in the Balkans.
Sovittelu aggressioiden jälkeen on aina johtanut tragediaan, etenkin Balkanilla.
EnglishAnd instead of clearly condemning this aggression what does Parliament do?
Sen sijaan, että parlamentti tuomitsisi selvästi hyökkäyksen, mitä se tekee?
EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Tämä on selvä merkki siitä, että Venäjä valmistautuu sotilaalliseen hyökkäykseen Georgiassa.
EnglishGestures will not halt his aggression any more than our words or resolutions.
Eleet eivät pysäytä hänen hyökkäystään sen enempää kuin sanamme tai päätöslauselmammekaan.
EnglishThe tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Tiedotusvälineiden levittämä seksuaalisen aggression tyrannia vaikuttaa...
EnglishThat includes also the cessation of all aggression in northern Iraq.
Tämä pitää sisällään myös kaikenlaisten sotatoimien lopettamisen Pohjois-Irakissa.
EnglishAggression, however it is dressed up, lies at the heart of imperialism.
Aggressio on imperialismin ytimessä, verhoutuu se sitten minkälaiseen kaapuun tahansa.
EnglishMr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
(EN) Arvoisa puhemies, italialainen kollegamme häiritsee täällä melko omituisella tavalla.
EnglishThese acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Väkivaltaisuudet ovat toistuneet kahdesti vuoden 2011 alun jälkeen.
EnglishWe need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Meidän on tehtävä aivan selväksi Venäjälle, etteivät hyökkäykset kannata.
EnglishIf they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
Jos he tulevat esiin, he kohtaavat suullista tai jopa fyysistä väkivaltaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggression":

aggression
aggressive
aggressively
English
aggressiveness