EN

aggregation {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
aggregation
volume_up
keräymä {subst.} [vir.]
aggregation
aggregation
volume_up
kooste {subst.} [vir.]
aggregation
aggregation
aggregation

Esimerkkejä "aggregation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the aggregation of holdings, let us also remain faithful to what has been agreed.
Sovittua on noudatettava myös silloin, kun on kyse omistusosuuksien laskemisesta yhteen.
EnglishIt is also proposing a somewhat different aggregation structure for the individual EU policies.
Komissio ehdottaa myös jokseenkin uudenlaista yhteenlaskentamallia alakohtaisille EU:n politiikoille.
EnglishThe overall error rate is merely the scientifically dubious aggregation of spot checks, which, whilst interesting, are random.
Tämä yleinen virheprosentti on vain tieteellisesti kyseenalainen tilastollinen kertymä, joka perustuu pistokokeisiin, jotka ovat kyllä kiinnostavia, mutta kuitenkin satunnaisia.
EnglishFurthermore, the Committee on Fisheries is of the opinion that the aggregation of funding to allow diversification by fishermen should be guaranteed beyond the end of the FIFG in 1999.
Kalatalousvaliokunta on lisäksi sitä mieltä, että määrärahojen yleinen sitominen kalastajien siirtymisen rahoittamiseen tulisi taata senkin jälkeen, kun KOR päättyy vuonna 1999.
EnglishAmendments Nos 2 and 7 aim to allow the aggregation of the funding to enable the financing of diversification by fishermen for the period between 1 January 2000 and 31 December 2001.
Tarkistusten 2 ja 7 tavoitteena on mahdollistaa koko rahoitusmäärän huomioon ottaminen, jotta kalastajien toiminnan muuttamiseen liittyvä rahoitus toteutuisi 1. tammikuuta 2000 ja 31.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggregation":

aggregation
aggregate
aggregated
aggregative
aggregator
English