EN

aggregate {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
aggregate
2. Rakennusala
aggregate
3. virallinen
aggregate
aggregate
volume_up
kokouma {subst.} [vir.]

Esimerkkejä "aggregate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Tällaiset kokonaistiedot riittävät EU:n tasolla tehtäviä lisäanalyyseja varten.
EnglishThe reference value for the annual growth rate of the broad monetary aggregate
Lavean raha-aggregaatin M3:n vuotuiselle kasvuvauhdille asetettu viitearvo
EnglishHowever, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Yhdistettyjen tietojen siirtäminen menee kuitenkin ehdottomasti liian pitkälle.
EnglishWill you also choose a monetary aggregate as a long-term target of monetary policy?
Valitsetteko myös rahapoliittisen kokonaissuureen rahapolitiikan lopulliseksi tavoitteeksi?
EnglishThere is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Ei ole summattua tajuntaa, joka kärsisi suurempaa kärsimystä kuin yksi.
EnglishMoney laundering represents between 2 and 5% of aggregate global GNP.
Rahanpesu muodostaa 2-5 prosenttia koko maailman bruttokansantulosta.
EnglishA renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
Euroalueen julkisen talouden alijäämän kokonaissuhteen arvellaan uudelleen kasvavan vuonna 2008.
EnglishWill you introduce a specific figure for the growth objective of this aggregate, a range of growth rates?
Asetatteko tälle kokonaissuureelle luvuin ilmaistun kasvutavoitteen, kasvuhaarukan?
EnglishIt decided to reconfirm the existing value, namely an annual growth rate of 4½% for the broad aggregate M3.
M3:n vuotuiselle kasvuvauhdille asetetun 4½ prosentin viitearvon edelleen ennallaan.
Englishvalue for the growth rate of a broad monetary aggregate.
lavean raha-aggregaatin M3:n kasvuvauhdille kvantitatiivisen viitearvon.
EnglishThe reference value for the annual growth rate of the broad monetary aggregate M3 will remain at 4½%.
Lavean raha-aggregaatin M3:n vuotuiselle kasvuvauhdille asetettu viitearvo on edelleen 4½ %.
EnglishThere's the aggregate and flagelliform silk glands which combine to make the sticky capture spiral of an orb web.
Lähdetään liikkeelle kello yhdestä, tubuliform-rauhasista, joista punotaan munasäkin ulkopinta.
Englishfor the broad aggregate M3.
raha-aggregaatin M3:n vuotuiselle kasvuvauhdille asetetun 4½ prosentin viitearvon.
EnglishI have given these aggregate figures for four reasons.
Olen maininnut nämä kokonaisluvut neljästä syystä.
EnglishHere EU cohesion policy has a starring role to play in raising aggregate productivity growth in the Union as a whole.
EU:n koheesiopolitiikalla on tässä keskeinen rooli pyrittäessä lisäämään unionin kokonaistuottavuutta.
EnglishIn addition, the aggregate value of EU investments in the Mercosur countries in 2005 was around EUR 100 billion.
Sen lisäksi EU:n investointien yhteen laskettu arvo Mercosur-maissa vuonna 2005 oli noin sata miljardia euroa.
EnglishThe analysis of the broad monetary aggregate M3 should be seen from the medium to long-term perspective.
Rahatalouden analyysissa lavean raha-aggregaatin eli M3:n kehitystä tarkastellaan keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmasta.
EnglishA 1986 rule required that the maximum aggregate length of beams should be reduced.
Vuoden 1986 säännössä edellytettiin puomin enimmäispituuden vähentämistä. Neljännessä monivuotisessa ohjausohjelmassa on etusijalla se, että jäsenvaltiot, mm.
EnglishIf so, which aggregate will it be?
EnglishIn that period, by discretionary additions in the aggregate, the Council added EUR 33 billion of discretionary expenditure.
Tällä ajanjaksolla neuvosto on korottanut harkinnanvaraisin lisäyksin harkinnanvaraisia menoja kaikkiaan 33� miljardia euroa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggregate":

aggregate
aggregated
aggregation
aggregative