EN

aggravation {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
aggravation
2. Oikeustiede

Esimerkkejä "aggravation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMinimum harmonisation of the law on guarantees will save the consumer unnecessary aggravation.
Takuuoikeuden vähimmäisvaatimusten harmonisointi säästää kuluttajaa turhalta harmilta.
EnglishThat particular item was inaccurate, unnecessary and an aggravation to a country which is seeking to join us.
Mainitsemani kohta oli epätarkka, tarpeeton ja harmillinen maalle, joka haluaa liittyä unioniin.
EnglishWindows Vista is designed to help take away that aggravation.
Windows Vista on suunniteltu auttamaan tässä asiassa.
EnglishScientific findings show that nuclear energy does not produce CO2 and that it minimises the aggravation of climate change.
Tutkimustulokset osoittavat, että ydinenergia ei tuota CO2:ta ja että se minimoi ilmastonmuutoksen pahenemisen.
EnglishWe know that this very trade is a major reason for the aggravation of conflicts and that the innocent civilian population suffers the most casualties.
Me tiedämme, että nimenomaan tällainen kauppa on ratkaiseva syy konfliktien puhkeamiseen, ja uhriksi joutuu useimmiten viaton siviiliväestö.
EnglishI have in mind your last press conference and the way it was reported in the British press, which led to much speculation and aggravation on the markets.
Mielessäni on tuorein lehdistötilaisuuteenne ja brittilehdistön sitä koskeva raportointi, joka johti spekulointiin ja ärtymykseen markkinoilla.
EnglishWe therefore back this report in order to prevent the short-term aggravation of the economic and social problems that already exist in this area.
Tuemmekin tätä mietintöä, jotta välttäisimme tällä alalla jo olemassa olevien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien pahenemisen lyhyellä aikavälillä.
EnglishNeither pressure on wages, nor a reduction of labour costs has prevented continued job dumping and further aggravation of the trade deficit.
Sen paremmin palkkoihin kohdistuva painostus kuin työnteon kustannusten laskukaan eivät ole estäneet työpaikkojen poistumisen jatkumista ja kauppavajeen pahentumista.
EnglishLadies and gentlemen, according to documented scientific conclusions nuclear energy is the form of energy that does not produce CO2 and minimises the aggravation of climate change.
Hyvät naiset ja herrat, ydinvoima on tieteellisten tutkimusten mukaan energiamuoto, joka ei tuota hiilidioksidia ja keventää ilmastonmuutoksen vaikutusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggravation":

aggravation