EN

agent {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
agent
volume_up
agentti {subst.} (esim. Salainen palvelu)
We all know that he is an agent of the German secret service.
Me kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
Eräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
It was written by an agent from the weapons' industry, whose home country has never been in the frontline of military threat.
Sen on kirjoittanut joku aseteollisuuden agentti, jonka kotimaa ei ole koskaan ensimmäisten joukossa uhattuna.
agent (myös: actor, operator)
Well, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
Tuuli on eloton, vaarallinen peto on tarkoituksellinen toimija.
Either a conscious agent is carrying out the computation, or he's got a piece of machinery that admits of a computational interpretation.
Joko tietoinen toimija tekee arvioinnin, tai hänellä on laitteisto, jota voi käyttää tulkintaan.
A paying agent is a financial player that pays interest to an actual beneficiary in another Member State or ensures that interest is paid directly.
Maksuasiamies on taloudellinen toimija, joka maksaa korkoa toiseen jäsenmaahan tosiasialliselle edunsaajalle tai huolehtii korkojen maksusta tämän välittömäksi hyväksi.
agent (myös: officer, proxy)
agent (myös: official)
2. Kielitiede
agent
We all know that he is an agent of the German secret service.
Me kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
Eräs salaisen palvelun agentti paloiteltiin neljään osaan, koska hän julkisti valtion tekoja lehdistölle.
It was written by an agent from the weapons' industry, whose home country has never been in the frontline of military threat.
Sen on kirjoittanut joku aseteollisuuden agentti, jonka kotimaa ei ole koskaan ensimmäisten joukossa uhattuna.
3. Lääketiede
There is still an ongoing discussion whether the responsible agent is close to the common cold or coronavirus.
Vieläkin käydään keskusteluja siitä, onko taudinaiheuttaja sukua tavalliselle influenssavirukselle vai koronavirukselle.

Esimerkkejä "agent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Briteille työskentelevänä agenttina Hans oli toimittanut laittomat piirustukset.
EnglishOn the scientific level, first of all this disease is due to an unknown agent.
Tieteellisessä mielessä kyseessä on ensinnäkin tuntemattoman tekijän aiheuttama tauti.
EnglishThe European Parliament is currently the most important agent for promoting human rights.
Euroopan parlamentti on tällä hetkellä kaikkein tärkein ihmisoikeuksien edistäjä.
EnglishA full 1, 004 tons of this sealing agent has been pumped into the mountain.
Kokonaista 1 004 tonnia tätä tiivisteainetta on pumpattu vuoren sisään.
EnglishI urge you not to permit the use of HCFCs as a processing agent.
Vetoan teihin, ettette sallisi kloorifluorihiilivetyjen käyttöä prosessointiaineena.
EnglishWell, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
Tuuli on eloton, vaarallinen peto on tarkoituksellinen toimija.
EnglishWe all know that he is an agent of the German secret service.
Me kaikki tiedämme, että hän on ilmeisesti Saksan salaisen palvelun agentti.
EnglishThe following table explains each agent and why it's important.
Seuraavassa taulukossa on tietoja kustakin agentista ja siitä, miksi ne ovat tärkeitä.
EnglishThe following table explains each agent and why it is important.
Seuraavassa taulukossa on tietoja jokaisesta agentista ja siitä, miksi ne ovat tärkeitä.
EnglishIt is also important to make the shipping agent and the shipping line responsible for visa requests.
On tärkeää saada laivameklarit ja laivayhtiöt vastaamaan viisumipyynnöistä.
EnglishFinally, the ECB is ready to serve as an agent to the EFSF/ESM in conducting market operations.
EKP on valmis toteuttamaan markkinaoperaatioita ERVV:n/EVM:n puolesta.
EnglishThe European Parliament has for many years been an inciting agent because it has not had its own powers.
Useiden vuosien ajan tämä parlamentti on ollut asioita eteenpäin ajava parlamentti.
EnglishWhy should they not be allowed to continue to use the binding agent that they are used to using?
Miksi he eivät voi jatkossakin käyttää sitä sideainetta, joita he ovat tottuneet käyttämään?
EnglishWe do not know the causative agent of the viral infection in question.
Emme tunne kyseessä olevan virusinfektion taudinaiheuttajaa.
EnglishMoreover, in December 2011 the ECB agreed to act as an agent for the secondary market activities of the EFSF.
Joulukuussa 2011 EKP myös lupautui toimimaan ERVV:n puolesta jälkimarkkinoilla.
EnglishIt must intervene decisively and with the force of a third agent.
Euroopan unionin on puututtava tilanteeseen päättäväisesti kolmannen osapuolen vaikutusvallalla.
EnglishHe has not accounted to UNSCOM for 600 tonnes of chemical precursors for that nerve agent.
Hän ei ole maininnut UNSCOMille 600 tonnin kyseisen hermokaasun valmistukseen tarvittavia esiaineita.
EnglishThe deaths occurring daily and the killing of Mr Calipari, the secret agent, bear witness to this fact.
Siitä ovat osoituksena päivittäiset kuolonuhrit ja salaisen agentin Caliparin surmaaminen.
EnglishThis applies to the softening agent in babies' toys.
Sama pätee kysymykseen pikkulasten leikkikaluissa käytetyistä pehmitteistä.
EnglishIf any agent of the State does the same, this is also a crime and must not go unpunished.
Jos tekoon syyllistyvä on valtion edustaja, on silloinkin kyseessä rikos, josta on annettava rangaistus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agent":

agent
active agent
English
federal agent
English